Archív zpráv

ENERGETIKA: Členské státy budou muset informovat Komisi o dohodách o dodávkách plynu a ropy


Zástupci tří hlavních institucí EU, tedy Evropské komise, Parlamentu a Rady včera dosáhli politické dohody, která stanovuje, že členské státy budou Komisi notifikovat mezivládní dohody v oblasti plynu a ropy, předtím než je podepíšou. Cílem tohoto opatření je zvýšit transparentnost na trhu s plynem, zajistit, aby mezivládní dohody byly v souladu s legislativou EU a posílit odolnost evropského trhu s plynem vůči narušení. Návrh dohody musí nyní ještě formálně schválit Parlament a Rada.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Energetika