Archív zpráv

ICT: Investiční fond na podporu rozvoje broadband


Evropská investiční banka spolu s Evropskou komisí a třemi národními rozvojovými institucemi plánuje vytvořit fond pro širokopásmovou infrastrukuturu pod názvem Širokopásmový fond pro propojení Evropy (Connecting Europe Broadband Fund). Fond by měl směřovat k vytvoření platformy pro investice kombinující soukromé a veřejné prostředky. Klíčovými investory budou rozvojové banky, jmenovitě německá KfW Bankengruppe, italská Cassa Depositi e Prestiti a francouzská Caisse des dépôts et consignations. Jedná se o první investiční platformu v rámci Evropského fondu pro strategické investice, jež je ústředním pilířem Investičního plánu pro Evropu. Prostředky z fondu budou investovány do síťové infrastruktury napříč oblastmi EU, které nejsou propojeny. Důvodem je, že soukromí investoři nejsou dostatečně motivováni k investicím do širokopásmových sítí v méně osídlených oblastech. Fond bude operabilní od poloviny příštího roku a bude jej spravovat společnost Cube Infrastructure Managers S.A.


< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < ICT       < Výzkum a vývoj