Archív zpráv

ICT: Komise navrhuje lepší ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací


Komise dnes předložila návrh týkající se nových právních předpisů pro lepší ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací a otevírá nové příležitosti pro podnikání. Cílem těchto předložených opatření je mj. modernizace stávajícího rámce pravidel ochrany údajů a rozšíření jeho působnosti na všechny poskytovatele elektronických komunikací s cílem posílení důvěry a bezpečnosti na jednotném digitálním trhu. Komise také v rámci návrhu usiluje o harmonizaci pravidel pro zpracovávání osobních údajů orgány a institucemi EU s novými standardy světové úrovně, jež EU přijala v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.


< Archív zpráv       < ICT