Archív zpráv

ICT: Komise představila sdělení na podporu evropské datové ekonomiky


Evropská komise dnes vydala sdělení zaměřené na podporu digitální a na datech založené ekonomiky. Komise navrhuje, aby se členské státy zapojily do přeshraničních projektů zaměřených na problematiku sběru dat v reálném čase. Komise dále bude jednat s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami ohledně přiměřenosti omezení vztahujících se k lokalizaci dat, a pokud to uzná za nezbytné, provede další kroky k odstranění těchto neopodstatněných omezení. Cílem Komise je využít na maximum potenciál datové ekonomiky, která zaznamenává průměrný roční růst o více než 5 % a která by mohla do roku 2020 zaměstnávat až téměř 7,5 milionu lidí. Kromě toho se chce Komise zabývat také problematikou přístupu k datům a jejich přenosu, odpovědnosti v oblasti datových produktů a služeb a také přenositelností dat.


Sdělení Komise naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT