Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Komise navrhla nová pravidla komitologie


Komise dnes diskutovala o regulaci komitologie a opatřeních pro navýšení transparentnosti v postupech pro implementaci legislativy EU. Komisaři navrhli změnit nařízení o komitologii s cílem: změnit pravidla hlasování v poslední fázi postupu projednávání (odvolací výbor) tak, aby se přihlíželo pouze k hlasům pro nebo proti právnímu aktu; zainteresovat ministry jednotlivých států tím, že Komise bude moci svolat odvolací výbor podruhé, tentokrát na úrovni ministrů, pokud odborníci členských států nepřijmou žádné stanovisko; zvýšit transparentnost hlasování na úrovni odvolacího výboru tím, že se zveřejní hlasy jednotlivých zástupců členských států a v neposlední řadě zaručit, že Komise bude moci požádat Radu ministrů o stanovisko, pokud odvolací výbor nebude schopen zaujmout jednoznačný postoj. Více informací zde.

< Archív zpráv       < Zajímavosti a postřehy z EU