Archív zpráv

STATISTIKY: Spotřeba energie v 2015 pod úrovní v 1990


Hrubá domácí spotřeba energie, která odráží množství energie potřebné k uspokojení veškeré domácí spotřeby, činila v roce 2015 v EU 1 626 milionů tun ropného ekvivalentu, tj. pod úrovní roku 1990 (-2,5 %) a pokles o 11,6 % ve srovnání s vrcholem ve výši téměř 1 840 Mtoe v roce 2006. Čísla vycházejí z dnešního vydání tiskové zprávy Evropského statistického úřadu Eurostat. Na druhou stranu závislost EU na dovozu fosilních paliv je na vzestupu. Právě Česká republika patří mezi země, u kterých se závislost na tomto dovozu markantně zvýšila mezi léty 1990-2005 (z 17 na 46 %).


< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Energetika