Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Komise vydala index regionální konkurenceschopnosti 2016


Evropská komise dnes zveřejnila výsledky zaměřené na index regionální konkurenceschopnosti v roce 2016, který hodnotí regiony EU podle atraktivity pro firmy a občany. Hlavními oblastmi, které index zkoumá, jsou inovace, veřejná správa, doprava, digitální infrastruktura, zdravotnictví a lidský kapitál. Nově je také k dispozici interaktivní mapa, ve které lze nalézt detailní analýzy jednotlivých regionů.


Více informací zde


< Archív zpráv       < Zajímavosti a postřehy z EU