Archív zpráv

ENERGETIKA: Parlament podpořil zapojení Komise do schvalování národních energetických dohod


Členové Evropského parlamentu na svém včerejším plenárním zasedání schválili návrh na zavedení mechanismu, v rámci kterého by měly členské státy povinnost informovat Evropskou komisi o svých plánech vyjednat dohody ohledně dodávek energie se třetími zeměmi ještě předtím, než s těmito zeměmi zahájí jednání. V rámci nových pravidel by Komise mohla státům radit ohledně toho, jak zajistit, aby dohoda byla v souladu s platnou legislativou EU. Pokud si to stát vyžádá, či pokud to uzná za vhodné, může Komisi přizvat k jednání jako pozorovatele. Komise by pak měla 5 týdnů na to, aby členskému státu předala své připomínky.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Energetika