Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Rada odsouhlasila dohodu s Chile o obchodu s organickými produkty


Rada dnes podpořila dohodu mezi EU a Chile o obchodu s organickými produkty. Díky dohodě bude Chile uznávat pravidla a kontrolní systémy související s organickou produkcí, což znamená, že organické produkty EU budou moci být uvedeny na chilský trh bez dalších kontrol, a naopak. Dohoda také stanovuje systém spolupráce, výměny informací a řešení sporů v oblasti obchodu s organickými produkty. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod