Archív zpráv

PODPORA PODNIKÁNÍ: Portál na podporu potravinářských a zemědělských výrobků


Komise spustila nový portál pro propagaci zemědělských a potravinářských výrobků. Cílem je získat finanční prostředky EU na propagaci, vyhledávat potenciální partnery a pomáhat různým aktérům ze zemědělsko-potravinářského sektoru nalézt užitečné informace o vstupu na nové exportní trhy.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky