Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Sociální média připravují řešení pro dodržování pravidel EU


Společnosti z oblasti sociálních médií za měsíc předloží návrh, jak by měly dodržovat regulatorní rámec EU. Návrh následně posoudí Komise a příslušné orgány na ochranu spotřebitelů. Pokud by návrh nebyl uspokojující, mohly by se orgány uchýlit k donucovacím opatřením. Evropská komise se včera sešla s orgány na ochranu spotřebitelů a společnostmi Facebook, Twitter a Google+. Cílem bylo diskutovat o přípravě navrhovaného řešení týkajícího se rostoucího počtu stížností o nakládání s informacemi spotřebitelů při používání sociálních médií. Více informací zde.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele       < ICT