Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: UEAPME zveřejnilo svou pozici k reverse charge


Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků UEAPME zveřejnila svůj poziční dokument k zavádění systému reverse charge v EU. UEAPME je proti zavádění dočasného systému reverse charge v některých státech, protože by to vedlo k nejistotě a zvýšeným nákladům pro malé a střední podniky v EU. Podle UEAPME by tento systém vytvořil další překážky na jednotném vnitřním trhu a zablokoval by cestu k vytvoření definitivního systému v EU. Pokud by se systém přece jen zavedl, je nutné vytvořit právní jistotu pro podniky ohledně toho, kdy je možné fakturovat bez DPH a kdy ne.


Celý poziční dokument naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie       < Malé a střední podniky