Archív zpráv

DOPRAVA: Komise schválila podporu vnitrozemské vodní dopravy na Slovensku


Evropská komise dnes schválila slovenský režim podpory vnitrozemské vodní dopravy tím, že osvobodí všechny komerční subjekty od placení spotřební daně z paliv pro lodě po vnitrozemských vodních cestách. Cílem opatření je podpořit přesun silniční nákladní dopravy na vnitrozemské vodní cesty. Režim podpory bude pokrývat období 10 let s rozpočtem přibližně 38,4 milionů euro.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava