Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Parlament podporuje výrazné snížení potravinového odpadu v EU


Členové Evropského parlamentu na dnešním plenárním zasedání podpořili nelegislativní usnesení, ve kterém vyzývají ke snížení potravinového odpadu o 30 % do 2025 a o 50 % do roku 2030. Kromě toho europoslanci žádají vyjasnění rozdílů mezi výrazy „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“, tak aby tyto výrazy byly pro spotřebitele více srozumitelné. Parlament také žádá, aby byly učiněny legislativní kroky, které by usnadnily udělování potravinových darů.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU