Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Konzultace k fungování mechanismů kolektivního odškodnění v EU


Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci týkající se kolektivního odškodnění. Ta se vztahuje k doporučení Komise 2013/396/EU a sdělení Směrem k evropskému horizontálnímu rámci pro kolektivní odškodnění, které uvádí, že by měly členské státy do 26. července 2015 zavést mechanismus kolektivního odškodnění. Cílem konzultace je zhodnotit, zda se tyto mechanismy podařilo v členských státech implementovat, jak fungují a co je potřeba dále zlepšit. Do konzultace je možné se zapojit do 15. srpna.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Veřejné konzultace EU