Archív zpráv

DOPRAVA: Vysílání pracovníků v dopravě má nová pravidla


Komise dnes přijala balíček mobility, který je souborem iniciativ zaměřených na zvýšení bezpečnosti provozu, spravedlivější výběr poplatků na silnicích, snížení emisí CO2, snížení znečištění ovzduší a dopravního přetížení, omezí administrativní zátěže firem, potlačení nezákonného zaměstnávání a zajištění náležitých pracovních podmínek i patřičné doby odpočinku. Balíček řeší také oblast vysílání a vytváří tzv. lex specialis pro odvětví silniční dopravy v této oblasti.


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava