Archív zpráv

JEDNOTNÝ TRH: Rada dosáhla kompromisu k přeshraničnímu prodeji online


Rada přijala 8. června postoj ke směrnici stanovující nová pravidla pro smlouvy mezi podnikateli a spotřebiteli při dodávce digitálního obsahu a digitálních služeb. Cílem návrhu je poskytnout spotřebitelům vysokou úroveň ochrany a právní jistotu při přeshraničním nákupu online. Kompromis Rady se vztahuje k předmětu směrnice, opravným prostředkům pro nedostatek dodávek a neshodu, lhůty pro odpovědnost dodavatele a tzv. obrácené důkazní břemeno (důkazní břemeno pro nedostatek shody je po dobu 1 roku na dodavateli). Směrnice se týká digitálního obsahu, OTT, balíčků a zpracování osobních údajů. Spotřebitelé by měli mít nárok na smluvní opravné prostředky nejen na základě smluv, kdy platí za digitální obsah nebo službu, ale také v případech, kdy poskytují pouze osobní údaje, které budou zpracovávány dodavateli. Jednání s Evropským parlamentem budou zahájena na podzim, tj. poté co Parlament přijme svou pozici.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl       < ICT