Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Europoslanci dali zelenou dohodě s Kubou


Poslanci Evropského parlamentu podpořili dohodu o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou vyjednávanou od dubna 2014. Cílem dohody je rozšířit bilaterální obchod, podporovat dialog a hospodářskou spolupráci, a zajistit společné aktivity na světové scéně. Poslanci odmítají "zákony a opatření s extrateritoriálním účinkem", neboť mají negativní dopad na kubánské obyvatelstvo. Poslanci žádají, aby kubánská vláda sladila politiku v oblasti lidských práv s mezinárodními standardy a ratifikovala úmluvu Organizace spojených národů o lidských právech. Připomínají, že dohoda s EU obsahuje ustanovení o jejím pozastavení, pokud budou porušována lidská práva. Dohoda bude uplatňována dočasně (pouze ustanovení EU) až do ratifikace všemi členskými státy.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Průmysl