Archív zpráv

FINANCE: Veřejná konzultace o sekundárních trzích s nesplacenými půjčkami


Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci týkající se sekundárních trhů s nesplacenými půjčkami. Cílem Komise je zjistit možnosti, jak by bylo možné usnadnit rozvoj těchto sekundárních trhů a zlepšit jejich fungování. Kromě toho je konzultace příležitostí zjistit názor odborné veřejnosti na to, jak zvýšit ochranu věřitelů poskytujících finanční prostředky podnikům a tím zlepšit fungování trhu půjček pro malé a střední podniky. Konzultace je otevřená do 20. října.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie       < Veřejné konzultace EU