Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Poslanci požadují snížení mobilních poplatků v rámci EU


V pondělí Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu přijal návrh stanoviska v rámci revize kodexu elektronických komunikací, ve kterém požaduje snížení poplatků pro mezinárodní hovory a textové zprávy v EU. Po červnovém zrušení mobilního roamingu je to pro poslance další krok k vytvoření jednotného evropského telekomunikačního trhu. Dita Charanzová, zpravodajka ke stanovisku, cenový strop pro volání a sms značně podporuje. Průmyslový výbor Evropského parlamentu, gesční výbor, předloží svou vizi k celému návrhu v následujících týdnech.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl       < ICT