Archív zpráv

ICT: EU by měla více investovat do kybernetické bezpečnosti


Poslanci Evropského parlamentu diskutovali na dnešním plenárním zasedání o kybernetické bezpečnosti. Schválili nelegislativní usnesení, ve kterém podtrhují důležitost investic do kybernetické bezpečnosti, tak aby se zabránilo útokům zaměřeným na kritickou infrastrukturu a vyhnulo se destabilizaci společnosti. Dále se poslanci zdůraznili nutnost posílit výměnu informací mezi policejními a soudními orgány a odborníky v oblasti počítačové kriminality s cílem zefektivnění vyšetřování a získávání důkazů. Parlament také navrhl vytvořit týmy, na které by se mohli spotřebitelé a podniky obracet v případě, že by se stali terčem kybernetického útoku.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT