Archív zpráv

ENERGETIKA: Rada přijala nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu


Rada včera přijala revizi nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, které si klade za cíl zvýšit energetickou bezpečnost EU a snížit závislost na dodávkách energie ze třetích zemí. Zavádí také mechanismus solidarity, díky kterému si budou členské státy navzájem pomáhat v případě krizových situací a nedostatku dodávek energií. Nařízení nabyde platnosti čtvrtým dnem po zveřejnění ve úředním věstníku EU.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Energetika