Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komise vydala pokyny k dárcovství potravin


Evropská komise dnes vydala pokyny, díky kterým by se mělo usnadnit dárcovství potravin v rámci EU. Cílem pokynů je odstranit překážky, které brání dárcovství, a zajistit, aby se dárcovství řídilo dostatečnými hygienickými pravidly a pravidly pro informování spotřebitelů, čímž se zajistí, že darované jídlo bude splňovat bezpečnostní standardy. Další oblastí, na kterou se pokyny zaměřují, jsou pravidla DPH související s dárcovstvím.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie