Archív novinek

POZVÁNKA NA DEBATU: Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2016


POZVÁNKA NA DEBATU: Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2016

15. června 2016 16,00–18,00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

 

Evropská komise od roku 2011 každoročně navrhuje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý členský stát EU. Tato doporučení jsou poté stvrzena Evropskou radou a formálně schválena Radou EU v rámci koordinace fiskálních a hospodářských politik. Návrh doporučení pro rok 2016 byl předložen Evropskou komisí 18. května tohoto roku. Evropská komise ve svých doporučeních pro Českou republiku uvádí možné ohrožení fiskální udržitelnosti způsobené dopadem veřejných výdajů souvisejících se stárnutím obyvatel, zejména v oblasti zdravotnictví a penzijním systému. Ve fiskální oblasti Komise rovněž vybízí ke schválení legislativy k rozpočtové odpovědnosti, již dlouho projednávané Parlamentem. Dále Komise doporučuje zlepšit investiční prostředí v ČR, zejména odstraněním administrativních a regulatorních překážek. Již opakovaně se doporučení zmiňují o potřebě zlepšit výkon veřejné správy, posílit protikorupční legislativu a zlepšit procedury související se zadáváním veřejných zakázek. Nově se doporučení zaměřují i na zlepšení dostupnosti služeb e-governmentu. Přestože se podařilo zvýšit investice do výzkumu a vývoje, výstupy zůstávají poměrně slabé a Komise se obává udržitelnosti výzkumné infrastruktury v ČR. Komise proto doporučuje zlepšit správu vědy a výzkumu a usnadnit propojení akademického sektoru s podniky. V oblasti lidských zdrojů Komise letos zopakovala doporučení ke zvýšení atraktivity učitelství, inkluzi v oblasti vzdělávání a většímu zapojení nedostatečně zastoupených skupin na trh práce.

 

Cílem debaty je diskutovat o doporučeních pro Českou republiku v rámci evropského semestru a jejich vlivu na růst české ekonomiky. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:

 

Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: Podařilo se Komisi identifikovat doporučení, která jsou pro ČR klíčová a mohou být vodítkem při přípravě ekonomických reforem? Na jaké další oblasti by se měla ČR zaměřit pro zlepšení hospodářského růstu? Jaké překážky stojí české vládě v cestě pro řádnou implementaci doporučení?

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

Lucie Šestáková, zástupkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Fin

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 14. června 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

Pozvánka dokument ve formátu pdf< Archív novinek