Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (5. - 11. 9. 2016)


 
 • Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 

 • V pondělí zasedá summit skupiny G20 v Číně;
 • Na pondělním zasedání vyšetřovacího výboru pro emise Evropského parlamentu vystoupí v rámci slyšení bývalí komisaři Potočnik a Tajani;
 • V úterý se v Bruselu koná Fórum Jednotného trhu, které se tentokrát zaměří na pas pro poskytovatele služeb;
 • Ve čtvrtek CEBRE spolupořádá debatu na téma Nová agenda dovedností pro Evropu v Evropském domě v Praze;
 • V pátek v Bratislavě zasedají členové Euroskupiny a začíná dvoudenní neformální jednání ministrů financí (ECOFIN);

 

Pondělí 5. září

 

 • Druhým dnem bude pokračovat summit G20 v čínském Hangzhou;
 • Zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a schůze poradců pro justiční a vnitřní záležitosti;
 • Zasedá Výbor Evropského parlamentu EMIS. Na slyšení vystoupí bývalí komisaři Tajani a Potočnik;
 • Schůze poslanců EPP;

 

Úterý 6. září

 

 • Zasedá ANTICI a Politický a bezpečnostní výbor;
 • V Bratislavě se koná mezinárodní konference Přechod na zelenou ekonomiku;
 • V Evropském parlamentu se budou konat schůze generálních sekretářů politických skupin a zároveň i schůze parlamentních frakcí – S&D, ALDE, Greens-EFA;

 

Středa 7. září

 

 • Zasedání COREPER I, II a několika výborů – Výboru pro obchodní politiku (ve formátu experti), Výboru pro společnou evropskou armádu, Výboru pro civilní aspekty řešení krizí a schůze atašé ve finančních službách;
 • V Bratislavě se koná mezinárodní konference Přechod na zelenou ekonomiku;
 • V Bratislavě proběhne zasedání řídící rady agentury FRONTEX;
 • Pokračování schůzí parlamentních frakcí – EPP, S&D, ALDE, GUE-NGL;

 

Čtvrtek 8. září

 

 • Zasedání skupiny MERTENS a Politického a bezpečnostního výboru;
 • V Bratislavě se setkají vysocí státní úředníci EU a USA a experti CAN;
 • Pokračují schůze v Evropském parlamentu;
 • CEBRE spolupořádá debatu v Evropském domě na téma Nová agenda dovedností pro Evropu;
 • EHSV – v Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne veřejné slyšení na téma „Společně ke koherentní politice zaměstnanosti imigrantů“;

 

tek 9. září

 

 • V Bratislavě proběhne zasedání Euroskupiny (€) a neformální zasedání ministrů financí (ECOFIN);
 • Zasedání COREPER I a Výboru pro obchodní politiku (ve formátu zástupci);
 • Pokračují jednání z předcházejícího dne – schůze vedení Evropské lidové strany a předsedů národních delegací v EPP;

 

Sobota 10. září

 • Pokračuje neformální zasedání ministrů financí (ECOFIN) v Bratislavě;

Neděle 11. září

 • V Bratislavě začne třídenní schůzka ministrů zemědělství;

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 01. 09.       Konzultace ohledně rybolovných práv na rok 2017 v rámci společné rybářské politiky

Do 02. 09.       Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 04. 09.       Následné hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systému poplatků

Do 09. 09.       Průběžné hodnocení programu LIFE

Do 15. 09.       Veřejná konzultace o bezpečnosti aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

Do 15. 09.       Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Do 16. 09.       Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 16. 09.       Veřejná konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně C-ITS

Do 19. 09.       Veřejná konzultace týkající se snížených sazeb DPH na elektronické publikace

Do 20. 09.       Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech

Do 21. 09.       Veřejná konzultace týkající se možných opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje

Do 30. 09.       Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02. 10.       Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 02. 10.       Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic

Do 02. 10.       Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného

Do 07. 10.       Veřejná konzultace týkající se společného plánování v oblasti metrologického výzkumu (programy EMRP a EMPIR)

Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS) na období 2007–2013

Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní‟ (ISEC) na období 2007‒2013

Do 14. 10.       Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky

Do 15. 10.       Veřejná konzultace týkající se provádění druhého programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních v období 2014–2016

Do 16. 10.       Hodnocení spolupráce v rámci EU v oblasti politiky týkající se mládeže – veřejná konzultace

Do 16. 10.       Veřejná konzultace týkající se revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (2000/59/ES)

Do 24. 10.       Veřejná konzultace na téma Revize unijního makro obezřetnostního ekonomického rámce

Do 27. 10.       Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 28. 10.       Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Do 28. 10.       Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Evaluace regulace 392/2009 o závazcích (odpovědnosti) osobních námořních přepravců v případě nehody

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Implementace unijního systému pro dohledatelnost a zabezpečení podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových produktech 2014/40/EU

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Podobnost lékařských produktů v kontextu sirotčí legislativy (orphan legislation)

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Revize směrnice 2006/1/EC o používání vypůjčených vozidel k silniční přepravě zboží

Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu

Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů

Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 2. 9. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek