Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (3. - 9. 10. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Europoslanci např. povedou rozpravu o budoucnosti vztahů zemí AKT a EU po roce 2020.

 • V pondělí a v úterý se v Bratislavě na neformálním zasedání potkají ministři pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví.

 • V úterý zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, tématem jednání bude návrh na zřízení institutu evropského státního zástupce (žalobce).

 • V úterý se očekává, že Evropská komise schválí Balíček pro efektivní energetickou unii (revize směrnice o energetické efektivitě a směrnice o energetické efektivitě budov) a proběhne 2. orientační debata na téma Ecodesign.

 • Na plenárním zasedání EP se v úterý bude mj. projednávat makroekonomická situace v Řecku, vývoj strukturálních reforem a možné střety zájmů bývalých vrcholných představitelů EU (J. M. Barroso).

 • Kancelář CEBRE / CzechTrade Belgie se bude v úterý prezentovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno.

 • Vláda ČR na svém pravidelném středečním zasedání projedná mj. připravovanou dohodu CETA.

 • CEBRE ve středu spolupořádá v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno seminář na téma Investiční plán pro Evropu za účasti zástupců Evropské komise a Evropské investiční banky.

 • Ve čtvrtek se v Bratislavě uskuteční Parlamentní summit (setkání předsedů parlamentů členských států).

 • CEBRE spolupořádá v pátek v Brně debatu na téma Sociální dumping.

 

Pondělí 3. října

 

 • Proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, Zvláštního výboru pro zemědělství a zasedání Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě se uskuteční neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví, proběhne Evropské fórum jaderné energie a setkají se generální ředitelé zodpovědní za územní rozvoj a za oblast politiky soudržnosti. V Košicích se bude konat konference na téma Evropská politika sousedství a Východního partnerství po roce 2020.

 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Rozpravy – Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020, Další kroky k dosažení globálních cílů a závazky EU ohledně výživy a zajištění potravin na celém světě. Zprávy – Lidská práva a migrace ve třetích zemích, Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích, Jak sjednotit kontroly rybolovu v Evropě?

 • Členové regionálního a hospodářského výboru Evropského parlamentu se sejdou na mimořádné společné schůzi – Slyšení s Evropskou komisí o pozastavení ESI fondů konané v rámci strukturovaného dialogu podle čl. 23 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 (nařízení o společných ustanoveních) – možné sankce ve vztahu k nadměrným rozpočtovým deficitům dvou členských států.

 • Výbor pro občanské svobody Evropského parlamentu se na své mimořádné schůzi bude věnovat normám občanského práva o robotice. Hlasování – Dohoda mezi EU a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů, Boj proti korupci a následné kroky k usnesení CRIM, Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva.

 • Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu bude na své mimořádné schůzi probírat Námitka podle článku 106: uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 (SYN-BTØ11-1) za účelem pěstování, Námitka podle článku 106: uvádění semen geneticky modifikované kukuřice1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na trh za účelem pěstování, Námitka podle článku 106: prodloužení povolení k uvádění semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh, Námitka podle článku 106: prodloužení povolení pro uvádění produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh, Námitka podle článku 106: uvádění na trh produktů obsahujících geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), tvořených touto bavlnou nebo z této bavlny vyrobených, HLASOVÁNÍ – o všech námitkách.

 • V EHSV proběhne schůze Střediska pro sledování jednotného trhu, mimořádná schůze předsednictva specializované sekce Vnější vztahy, schůze monitorovacího výboru EU-Japonsko, delegace rozšířeného předsednictva Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 – návštěva Řecka, INT – pracovní cesta do Lotyšska v souvislosti se směrnicí o právech spotřebitelů (Riga), Evropský pilíř sociálních práv – přípravná schůze (Athény), Evropský pilíř sociálních práv – přípravná schůze (Lucemburk), Evropský pilíř sociálních práv – konference (Sofie), Evropský pilíř sociálních práv – diskuze (Haag).

 

Úterý 4. října

 

 • Zasedá skupina ANTICI, skupina MERTENS, Politický a bezpečnostní výbor, Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, tématem jednání bude návrh na zřízení institutu evropského státního zástupce (žalobce), Výbor pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice) a skupina Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě bude pokračovat neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví a zasedání generálních ředitelů zodpovědných za územní rozvoj, dále se uskuteční zasedání Komunikační pracovní skupiny Poradního fóra Evropské agentury pro bezpečnost potravin.

 • Evropská komise schválí Balíček pro efektivní energetickou unii (revize směrnice o energetické efektivitě a směrnice o energetické efektivitě budov) a proběhne 2. orientační debata na téma Ecodesign.

 • Bude pokračovat plenární zasedání Evropského parlamentu: Rozpravy – Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů zbavených svobody a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu, Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání. Hlasování – Žádost o ochranu imunity, které požívá Jane Collins, Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/001 FI/Microsoft, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/002 SE/Ericsson, Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti na zemětřesení, které postihlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015, Dohoda Europol-Čína o strategické spolupráci. Rozpravy – Makroekonomická situace v Řecku, strukturální reformy a jejich dopad i výhledy na budoucí jednání v rámci programu (prohlášení Komise), Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (otázky k ústnímu zodpovězení), Předcházení střetu zájmů minulých a současných komisařů (úloha EP).

 • V EHSV se uskuteční zasedání sekce INT – specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, dále veřejné slyšení – Efektivnost fondů ESF a FEAD v boji s chudobou a sociálním vyloučením z pohledu občanské společnosti, v Santiagu de Chile proběhne zasedání smíšeného poradního výboru EU-Chile, v rámci sekce SOC – Efektivnost financování / boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení – slyšení a 2. schůze studijní skupiny a dále Evropský pilíř sociálních práv – diskuse (Athény), Evropský pilíř sociálních práv – schůze v návaznosti na diskusi pořádaná za účelem sepsání zprávy o Bulharsku (Sofia).

 • Ve Výboru regionů proběhne zasedání stakeholderů – překonání investičních mezer a v Maďarsku (Eger) se uskuteční občanský dialog – budování Evropy.

 • CEBRE / CzechTrade Belgie se bude prezentovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno.

 

Středa 5. října

 

 • Zasedá COREPER I, II.

 • V Bratislavě se uskuteční výjezdní zasedání Vojenského výboru EU, dále zasedání monitorovacího výboru programu URBACT a zasedání ředitelů EU pro biodiverzitu a přírodu.

 • Bude pokračovat plenární zasedání Evropského parlamentu: Rozpravy – Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 20. – 21. října 2016 (Prohlášení Rady a Komise). Hlasování – Přistoupení Peru k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980, Přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980, Přistoupení Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980, Potřeba evropské politiky reindustrializace v souvislosti s nedávnými případy Caterpillar a Alstom (návrhy usnesení). Rozpravy – Situace v Sýrii a mírový proces v Kolumbii (Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku), Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (otázky k ústnímu zodpovězení), Interinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti (prohlášení Komise), Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami.

 • V EHSV se sejde hospodářská sekce, dále se uskuteční setkání Domácí poradní skupiny EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, veřejné slyšení – Boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a daňovým únikům, bude pokračovat zasedání smíšeného poradního výboru EU-Chile (Santiago de Chile), uskuteční se konference na téma Navržení rámce pro opatření v oblasti klimatu, která směřují zdola nahoru, proběhne INT – pracovní cesta do Itálie v souvislosti se směrnicí o právech spotřebitelů, INT – Právo v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu (kontrola účelnosti) – slyšení a 2. schůze, TEN – Dekarbonizace dopravy, 1. studijní schůze, informační návštěva polských zástupců nevládních organizací a Evropský pilíř sociálních práv – návazná schůze v Nizozemsku.

 • Vláda ČR se na svém pravidelném zasedání bude zabývat: Návrh na sjednání Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (CETA), Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíce červenec a srpen 2016.

 • CEBRE spolupořádá v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno seminář na téma Investiční plán pro Evropu za účasti Evropské investiční banky.

 • Proběhne 6. orientační kolo volby generálního tajemníka OSN. Stálí členové Rady bezpečnosti
  (s právem veta) budou mít barevně odlišené lístky – je očekávána větší selekce kandidátů.

 

Čtvrtek 6. října

 

 • Uskuteční se zasedání Politického a bezpečnostního výboru, Vojenského výboru Evropské unie a zasedání skupiny Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě se bude konat Parlamentní summit – neformální setkání předsedů parlamentů členských států EU, dále se v Bratislavě setká pracovní skupina pro exportní úvěry a záruky a také bude jednat pracovní skupina Evropské sítě expertů v oblasti střelných zbraní. V Košicích se uskuteční zasedání generálních ředitelů zodpovědných za mládež.

 • Bude pokračovat plenární zasedání Evropského parlamentu: Rozpravy – Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014, Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Hlasování – Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Rozpravy – Udržitelné finance (prohlášení Komise), Dopad situace v Calais na odvětví dopravy (prohlášení Komise).

 • Výbor pro zahraniční obchod Evropského parlamentu se bude na své mimořádné schůzi zabývat hlasováním o strategii EU vůči Íránu po podepsání dohody o jaderném programu.

 • Výbor pro zahraniční obchod a Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu budou na společné schůzi probírat jednotlivé kandidáty na Sacharovovu cenu (uskuteční se prezentace kandidátů).

 • V EHSV se sejde sekce TEN – Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost, v rámci sekce SOC – Nová agenda dovedností – 1. schůze studijní skupiny, uskuteční se přípravná schůze smíšeného poradního výboru EU-Srbsko (Bělehrad), Delegace na konferenci „Volný obchod a potravinové zabezpečení“ (Bratislava) a začne výroční schůze předsedů a generálních tajemníků HSR EU v roce 2016 (Madrid).

 • Ve Výboru regionů proběhne konference SEECOM – Veřejný dialog pro společnou evropskou budoucnost, dále konzultace stakeholderů – Strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy a seminář k uzavření programu SAGITER.

 • Národní konvent uspořádá expertní diskuzi na téma sociální aspekty v dopravní politice EU.

 

tek 7. října

 

 • Proběhne zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a skupiny Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě proběhne neformální výjezdní zasedání Politicko-vojenské skupiny a také Výboru pro civilní aspekty řešení krizí.

 • V EHSV se sejde NAT – stálá studijní skupina Udržitelné potravinové systémy, dále se pak uskuteční schůze stálé studijní skupiny Přistěhovalectví a integrace (IMI) & konzultace s organizacemi občanské společnosti na téma příštího Evropského fóra pro migraci, Evropské fórum pro migraci – 3. schůze předsednictva, v Bělehradě bude pokračovat schůze smíšeného poradního výboru EU-Srbsko, proběhne plenární konference sdružení SEECOM, v Madridu bude pokračovat výroční schůze předsedů a generálních tajemníků HSR EU v roce 2016, uskuteční se Evropský pilíř sociálních práv – diskuse (Řím).

 • Výbor regionů pořádá seminář na téma Implementace trvale udržitelných projektů v pobřežních oblastech – regiony v čele.

 • CEBRE spoluorganizuje v Brně debatu na téma Sociální dumping.

 • Začnou volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu PČR.

 

Sobota 8. října

 • Druhým dnem budou pokračovat volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu PČR.

Neděle 9. října

 • Žádné události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 07. 10.       Veřejná konzultace týkající se společného plánování v oblasti metrologického výzkumu (programy EMRP a EMPIR)

Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS) na období 2007–2013

Do 13. 10.       Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní‟ (ISEC) na období 2007‒2013

Do 14. 10.       Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky

Do 15. 10.       Veřejná konzultace týkající se provádění druhého programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních v období 2014–2016

Do 16. 10.       Hodnocení spolupráce v rámci EU v oblasti politiky týkající se mládeže – veřejná konzultace

Do 16. 10.       Veřejná konzultace týkající se revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (2000/59/ES)

Do 24. 10.       Veřejná konzultace na téma Revize unijního makro obezřetnostního ekonomického rámce

Do 27. 10.       Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 28. 10.       Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Do 28. 10.       Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Evaluace regulace 392/2009 o závazcích (odpovědnosti) osobních námořních přepravců v případě nehody

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Implementace unijního systému pro dohledatelnost a zabezpečení podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových produktech 2014/40/EU

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Podobnost lékařských produktů v kontextu sirotčí legislativy (orphan legislation)

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Revize směrnice 2006/1/EC o používání vypůjčených vozidel k silniční přepravě zboží

Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu

Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů

Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)

Do 20. 11.       Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu.

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně

Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.


 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 30. 9. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek