Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (19. - 25. 12. 2016)


 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro životní prostředí. Na programu jednání bude reforma systému obchodování s emisemi (ETS), odvětví spadající mimo ETS, chemické látky a odpady.

 • V pondělí se bude vláda ČR věnovat návrhu dalšího postupu ČR ve věci prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

 • Evropská komise bude ve středu projednávat dokumenty týkající se boje proti financování terorismu a praní špinavých peněz, dále pak návrh na dočasné snížení reverse charge ve vybraných členských státech nebo zprávu o vývoji celní unie.

 

Pondělí 19. prosince

 

 • Zasedá Rada pro životní prostředí, témata: reforma ETS (systém obchodování s emisemi), odvětví mimo ETS, chemické látky, odpady, pracovní program maltského předsednictví.

 • V Radě proběhnou následující zasedání: zasedání skupiny ANTICI, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Stálého výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Atašé ve finančních službách.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: mimořádná schůze předsednictva
  sk. I a sk. III, ECO - Ozdravné postupy a řešení problémů ústředních protistran (schůze studijní skupiny), CCMI - mimořádná schůze předsednictva (Praha), Budoucnost Výboru - schůze skupiny, Schůze komunikační skupiny, Účast na Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (Nairobi).

 • Vláda ČR se bude na svém pravidelném zasedání věnovat následujícím bodům s evropskou problematikou: Návrh dalšího postupu ČR ve věci prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé.

 

Úterý 20. prosince

 

 • V Radě proběhnou zasedání COREPER II, Politického a bezpečnostního výboru a Vojenského výboru Evropské unie.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční: INT - schůze předsednictva, INT - Horizont 2020, hodnocení (schůze studijní skupiny), REX - Zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (schůze studijní skupiny), Euromed - schůze monitorovacího výboru Euromed, Delegace EHSV na summit Komise na vysoké úrovni na téma Evropská reakce na výzvy v oblasti udržitelnosti, Účast na Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (Nairobi).

 • Pod záštitou Výboru regionů se uskuteční závěrečná konference projektu POREEN.

 

Středa 21. prosince

 

 • Zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.

 • Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Akční plán k financování terorismu: Návrhy k harmonizaci trestních činů a sankcí ve vztahu k praní špinavých peněz; Návrh na posílení vzájemného uznávání zmrazení nelegálně nabytého majetku a příkazů k zabavení; Návrhy na boj s nezákonnými pohyby hotovosti; Zpráva o vývoji Bezpečnostní unie; Bezpečnostní agenda EU: Revize Schengenského informačního systému ve vztahu k vymáhání práva a správě hranic; Zpráva o vízové reciprocitě; Akční plán DPH: Dočasné snížení reverse charge v určitých členských státech; Komuniké o „Vývoji celní unie a její správě“ a dalších záležitostech souvisejících s celní unií.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se sejde ECO - schůze předsednictva, dále pak i kontaktní skupina EU-Čína a delegace EHSV bude posledním dnem přítomna na Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (Nairobi).

 

Čtvrtek 22. prosince

 

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční schůze předsednictva specializované sekce REX.

 

tek 23. prosince

 

 • Žádné akce.

 

Sobota 24. prosince

 

 • Žádné akce.

 

Neděle 25. prosince

 

 • Žádné akce.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

Do 23. 1.         Veřejná konzultace týkající se pravidel pro dovoz kulturních statků.

Do 27. 1.         Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii.

Do 28. 1.         Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování.

Do 16. 2.         Veřejná konzultace – spotřební daně z tabákových výrobků.

Do 22. 2.         Veřejná konzultace – Dotazník týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Tuniskem.

Do 23. 2.         Otevřená veřejná konzultace týkající se hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období.

Do 23. 2.         Veřejná konzultace týkající se průběžného hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie.

Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 3. 3.           Veřejná konzultace o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 22. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

 

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 16. 12. 2016.
Kontakt: brussels@cebre.cz.< Archív novinek