Archív novinek

Partnerství CEBRE a Kanceláře Senátu umožní snazší sledování evropské legislativy


Díky partnerství s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR budou mít návštěvníci našich internetových stránek od září unikátní možnost sledovat v reálném čase nové návrhy legislativních a nelegislativních aktů publikovaných Evropskou komisí v sekci Legislativa a jednotný vnitřní trh.

 

Senát PČR se skrze své pověřené výbory (Výbor pro záležitosti EU a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost) má důležitou roli v procesu tvorby politik EU a evropském legislativním procesu. V rámci tzv. předběžné kontroly projednává a vyjadřuje se k evropským legislativním návrhům ještě před jejich schválením v Radě EU a prostřednictvím české vlády pak může tyto návrhy přímo ovlivňovat. Z logických důvodů se Senát zaměřuje především na kontrolu dodržování zásady subsidiarity (tedy zda je právní úprava přijímána vždy na nejnižší možné úrovni) a proporcionality (tedy zda navrhovaná omezení odpovídají nejefektivnějšímu způsobu dosažení stejného cíle) Senát i Poslanecká sněmovna PČR jsou důležitým partnerem Evropské komise. Lisabonská smlouva počítá v případě schválení s výrazným posílením role národních parlamentů.

 

Více se o činnosti Senátu PČR v evropských věcech dozvíte zde.

 < Archív novinek