Archív novinek

CZ PRES konference k partnerství v oblasti vzdělávání


Ve dnech 6. a 7. dubna 2009 hostilo české předsednictví v pražském Kongresovém centru na 200 delegátů a delegátek z řad vzdělávacích institucí, podniků a orgánů Evropské unie.


Tématem vlajkové konference českého předsednictví v oblasti vzdělávání bylo utužení partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli. Cílem konference byla diskuze o tom, jak v praxi co nejefektivněji dosáhnout partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli, jak oba partnery motivovat ke vzájemné spolupráci na poli uznávání výsledků vzdělávání a kvalifikačních rámců, zapojení zaměstnavatelů do výuky, vazby vzdělávání, výzkumu a inovací na podniky apod.

 

Více informací k nalezení zde.



< Archív novinek