Archív novinek

Práva spotřebitelů: Vylepšení jednotného trhu je důležité, ale má svou cenu!


Zástupci Evropského parlamentu, evropských podnikatelských a spotřebitelských asociací a Stálého zastoupení České republiky při EU se 11. listopadu shodli na potřebě jasnější a kvalitnější směrnice na ochranu spotřebitelských práv. Není ale kam spěchat. Více času na vyjednávání a pečlivého prozkoumání návrhu se bezpochyby vyplatí. Zamezí totiž dalším pozměněním a zbytečné zátěži pro podnikatele. Cílem návrhu je zajistit řádné fungování vnitřního trhu v oblasti vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli (B2C) s důrazem na vyváženost mezi vysokým stupněm ochrany spotřebitelů a konkurenceschopností firem. Návrh plné harmonizace v této oblasti je jedním z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout a zdá se, že i nejefektivnějším.

 

Setkání zahájil Edvard Kožušník, člen výboru Evropského parlamentu pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele, a zdůraznil, že současný vývoj obchodu si žádá změny. V oblasti spotřebitelských práv Kožušník podporuje princip plné harmonizace a odstranění národních výjimek s cílem odstranit bariéry přeshraničního obchodu po internetu. Podle Monique Goyensové z BEUC pomůže návrh více obchodníkům než spotřebitelům. Uvítala by raději kombinaci minimální a plné harmonizace. „Diskuze by měla brát v potaz fakt, že 99% všech obchodních transakcí nepokrývá ani přeshraniční ani on-line prodej,“ řekla Goyensová.

 

„Návrh je komplexní legislativní dokument a Rada EU se jím již rok intenzívně zabývá,“ poznamenala Věra Knoblochová ze Stálého zastoupení České republiky při EU. Návrh je potřeba důsledně prozkoumat, podívat se na rozsah smluv, kterých se bude týkat, a zajistit kompatibilitu s ostatní legislativou EU, jako například se směrnicí o službách. Plná harmonizace by měla posílit fungování vnitřního trhu pro spotřebitele a podnikatele.

 

„Roztříštěnost národních předpisů upravujících spotřebitelská práva je jednou z přetrvávajících překážek jednotného trhu,“ poznamenal Carlos Almaraz z BUSINESSEUROPE. Požádal o jasnou a kvalitní směrnici bez zbytečné zátěže pro obchodníky. Patrice Pellegrino z EUROCOMMERCE se domnívá, že pouze plná harmonizace zajistí přehlednost legislativy na ochranu spotřebitelských práv napříč Evropou. „Evropský parlament má také dostatek času prodiskutovat metodu, kterou směrnice navrhuje,“ dodal Pellegrino. Vincent Tilman z EUROCHAMBRES zdůraznil, že směrnice by měla být jasná a kvalitní, aby se nemusela za krátkou dobu měnit. „Evropský parlament by měl požádat o nové hodnocení dopadu směrnice,“ dodal. Návrh je koncipován spíše pro velké společnosti než pro MSP, neboť některá opatření neberou dostatečně v potaz podomní prodej, lokální řemeslnou výrobu, pečovatelské služby atd. Je také nutné spotřebitele dobře vzdělávat a informovat. Dle zástupců MSP není směrnice dobře vyvážená. „Ve vztahu B2C je zákazník vždy ve srovnání s MSP považován za slabšího, to ale naštěstí není časté,“ zdůraznil Luc Hendrickx z UEAPME. Směrnice by měla více odpovídat každodenní realitě, ve které MSP svoje služby nabízejí.

 

Policy Café uspořádalo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci s Edvardem Kožušníkem, poslancem Evropského parlamentu a projektem eStat.cz 11. listopadu 2009. Pro další informace kontaktuje Michala Kaderu, ředitele CEBRE na Michal.Kadera@cebre.cz nebo navštivte stránku http://www.cebre.cz/cz/docs/consumer-rights-need-for-a-well-balanced-directive/.

 

Tisková zpráva ke stažení

 < Archív novinek