Archív novinek

Konference Komitologie podle Lisabonské smlouvy


Odbor komunitárního práva Ministerstva zahraničí České republiky uspořádal 26. února 2010 v prostorách Černínského paláce konferenci na téma Komitologie podle Lisabonské smlouvy. 202 účastníků mělo možnost vyslechnout si zajímavé přednášky, které se týkaly změn v pravidlech pro přijímání prováděcích předpisů na evropské úrovni souvisejících s rozdělením článku 202 SES na články 290  SFEU a 291 SFEU. Po přivítání ředitele odboru komunitárního práva MZV Emila Ruffera odstartoval sérii prezentací David Hadroušek, člen odboru komunitárního práva MZV, který představil historii a vývoj komitologie a krátce popsal hlavní změny, které Lisabonská smlouva přináší v oblasti komitologie. O další prezentaci se postarala Hana Pešková, rovněž členka odboru komunitárního práva MZV. Ta se podrobněji zaměřila na implementaci článku 290 SFEU, vymezila definici aktů v přenesené pravomoci a vysvětlila princip fungování regulativního postupu s kontrolou. Předposlední prezentace patřila Zdeňku Petzlovi ze Stálého zastoupení ČR při EU, který se pro změnu zaměřil na článek 291 SFEU a vymezení prováděcích aktů. Závěrečné slovo patřilo znovu Davidu Hadrouškovi, který pro lepší pochopení vysvětlil problematiku komitologie na několika praktických příkladech.

 

Prezentace jednotlivých řečníků:

 

David Hadroušek:

Komitologie před Lisabonskou smlouvou a změny, které Lisabonská smlouva přinesla

Praktické příklady                      

 

Hana Pešková:

Implementace článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie

 

Zdeněk Petzl:

Implementace článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie< Archív novinek