Archív novinek

14. července 2010 - seminář Innovations & Green Economy


Každá firma může být inovativní! Podpora inovativních řešení je ale nutná!

 

Brusel, 14/7/2010: CEBRE společně se Stálým zastoupením ČR při EU uspořádalo konferenci na téma Inovace & zelená ekonomika, jíž se navzdory vysokým venkovním teplotám zúčastnilo přes 50 zástupců z Evropské komise, Evropského parlamentu, stálých zastoupení členských států při EU, evropských podnikatelských asociací, zastoupení krajů, výzkumných institucí a dalších organizací. Společně se 14 významnými řečníky prodiskutovali různé aspekty inovací a jejich vliv na ekonomiku. Diskuse se zaměřila především na inovace v oblasti energetiky a inteligentních sítí, na inovativní řešení v oblasti životního prostředí a na přenos znalostí a výsledků výzkumu na trh.

 

Konferenci zahájila zástupkyně stálé zástupkyně Jana Reinišová a poukázala na význam inovací v diskutované strategii Evropa 2020, chystanou strategii „Inovativní Unie“ a na skutečnost, že téma inovace bude hlavním bodem podzimního jednání Rady ministrů a prosincové Evropské rady. „Podpora výzkumu je mnohem jednoduší než podpora inovací, přesto je potřeba se nadále více investovat do inovací a hledat vhodná hodnotící kritéria”, uvedla Reinišová. David Harmon, člen kabinetu komisařky Máire Geoghegan-Quinn, zdůraznil, že je v zájmu všech zúčastněných stran, aby více investovaly do výzkumu a inovací a pomohly tak k vytvoření jednotného inovačního trhu. "Nově zřízená skupina pro indikátory zkoumá, jaké ukazatele by mohly nejefektivněji měřit pokrok v oblasti inovací. Stávající ukazatel vyjádřený podílem investic do výzkumu na HDP totiž dostatečně neodráží komplexnost inovací”, zdůraznil Harmon. Tajemník evropské komorové sítě EUROCHAMBRES Arnaldo Abruzzini vyjádřil své zklamání: "Firmy jsou motorem inovací! A to nejen v oblasti výzkumu! Nicméně firmy k inovaci potřebují určitou motivaci, ať v podobě daňových úlev a pobídek, snazšího přístupu k financím či odpovídajících kvalifikací svých zaměstnanců."

 

Europoslanec a člen parlamentního výboru ITRE Paul Rübig vyzval k lepší implementaci společných cílů: " Již nyní máme několik strategií a legislativních opatření, včetně třetího energetického balíčku, zásadní otázkou však je způsob, jakým je budou členské státy implementovat, tj. jaký bude jejich reálný dopad.“ Diskuze o inovacích v oblasti energetiky byla prohloubena prezentací o přístupu Komise k inteligentním sítím, kterou přednesl Kristian Takač z Generálního ředitelství pro energetiku. Doplnil jej Milanem Špaténka, ředitel pro rozvoj distribučních sítí společnosti ČEZ, a.s. „Češi jsou ve vedení mnoha mezinárodních projektů, implementují například pilotní projekt Smart Region ve Vrchlabí a spoluzaložili Evropskou iniciativu pro výstavbu chytrých sítí (EEGI). "V oblasti životního prostředí má mnoho lidí o inovacích stále limitované představy, ale ve skutečnosti se inovace mohou týkat zelených technologií nebo i zelené infrastruktury založené na využití přírody prostřednictvím ekosystému,” řekl Ladislav Miko, ředitel Generálního ředitelství Komise pro životní prostředí. Miroslav Šindlar, výkonný ředitel společnosti ŠINDLAR EU, poukázal ve svém vystoupení na několik inovativních ekologických řešení. Jean-Roger Drèze z belgického federálního Ministerstva pro životní prostředí a veřejné zdraví zakončil tento blok prezentací priorit belgického předsednictví v Radě EU a vyzval ke „strategické a inovativní subsidiaritě” pro urychlení výsledků.

 

Přenos znalostí a výsledků výzkumu je klíčovým prvkem inovací umožňující zúročení výsledků výzkumu pro růst a zaměstnanost. Evropská komise podporuje tento přenos prostřednictvím iniciativ jako například program Znalostní regiony, o kterém informoval Olivier Brunet z Generálního ředitelství pro výzkum. Tomáš Hruda, ředitel CEITEC - Středoevropského technologického institutu, zdůraznil v tomto ohledu důležitou roli regionálních inovačních strategií a spolupráce mezi firmami, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a veřejnou / regionální správou. Stefaan Vanderstraeten z Daikin Europe vyzval k lepší propagaci úspěšných inovačních projektů, neboť sami spotřebitelé musí být v tomto směru lépe informováni a vzděláni. Martin Hlaváček ze Stálého zastoupení ČR při EU shrnul diskuzi s tím, že sice o výzvách již většinou víme, ale máme problém se shodnout, jak jim efektivně čelit. Folker Franz z evropské federace svazů průmyslu BUSINESSEUROPE uzavřel debatu výzvou ohledně potřeby měřit ekologické náklady výrobku nejen během výrobní fáze, ale i v průběhu jeho celoživotního cyklu.

 

Tisková zpráva ke stažení: dokument ve formátu pdf

 

Pro více informací včetně prezentací řečníků navštivte: www.cebre.cz/cz/docs/innovation

 

V návaznosti na zmiňovanou problematiku, bychom rádi upozornili na již uskutečněnou konferenci na téma „Od znalostí ke konkurenceschopnosti“, která proběhla 14. září 2010, pod záštitou belgického předsednictví a za podpory Federálně veřejně-ekonomické služby (FPS).

 

Více informací o průběhu konference k dispozici zde.< Archív novinek