Archív novinek

Konference „Od znalostí ke konkurenceschopnosti“


Belgické předsednictví v Radě EU uspořádalo 14. září seminář na téma "Od znalostí ke konkurenceschopnosti". Cílem semináře bylo představit a následně prodiskutovat hlavní oblasti inovací. Tedy normalizaci, práva duševního vlastnictví a zadávání veřejných zakázek. Účastníci konference se shodli, že prostřednictvím inovací mohou firmy dosáhnout konkurenčního postavení na trhu a zvýšit svou produktivitu, zlepšit kvalitu výrobků a soustředit se na rozvoj klíčových oblastí. Jinými slovy, inovace poskytují firmám konkurenční výhodu, ať už jde o náklady nebo produktové nabídky. Za hlavní bariéru inovací lze v současné době označit nedostatečná znalost a malá účast firem na standardizaci, neexistence komunitárního patentu a administrativní zátěž. Účastníci diskutovali o možnosti zavedení systémové databáze v oblasti práv duševního vlastnictví. 

 

Více informací o semináři najdete zde .
< Archív novinek