Archív novinek

Týden v evropských institucích 13. – 19. prosince 2010


Tento týden proběhne ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu a očekávané zasedání Evropské rady v Bruselu. Dále budou jednat Rada EU pro obecné záležitosti a vnější vztahy a Rada EU pro zemědělství a rybolov a proběhne také mimořádné zasedání Rady EU pro hospodářské a měnové věci. Evropská komise pořádá závěrečnou konferenci k uplynulému evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010.

 

V pondělí 13. prosince 2010 proběhne schůze Výboru pro hospodářství a měnu EP ohledně budoucích perspektiv ratingových agentur, krátkodobého prodeje a proběhne hlasování k provádění směrnice o službách a řízení krize a finanční stabilitě eurozóny. Výbor pro ústavní záležitosti EP projedná téma občanské iniciativy. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP bude jednat o správy a řízení podniku ve finančních institucích, k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům, rovnosti žen a mužů, vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu, které se zaměří na víza mezi EU a Ruskem, projedná sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví, sjednocení postupu při vyřizování o povolení k pobytu a práci, regionální politiku, zrušení směrnic k meteorologii a akční plán energetické účinnosti. Zasedá Rada EU pro obecné záležitosti a vnější vztahy (formace pro obecné záležitosti) projedná pátou hodnotící zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, strategii Evropa 2020 a posílení reakce Evropy při katastrofách. Rada EU pro zemědělství a rybolov má na programu dne rybolovná práva na rok 2011, orientační a produkční ceny 2011, mléko a mléčné výrobky, politiku jakosti, "Single CMO", CAP po roce 2013, trh s mlékem a kvóty na mléko. Rada EU pro obecné záležitosti a vnější vztahy (ministři zahraničních věcí) prodiskutuje situaci v Afganistánu, Somálsku, Súdánu, Moldavské republice a v zemích západního Balkánu, projedná vztahy se strategickými partnery a proběhne setkání ministrů Východního partnerství. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci k budoucnosti odborů v EU.

 

V úterý 14. prosince 2010 pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu, které se bude věnovat provádění základních práv po Lisabonské smlouvě, ochrannému příkazu, obchodování s lidmi, fond solidarity, přizpůsobení se globalizaci, rozvodné právo, osoby požívající mezinárodní ochrany a Tunisko. Rada EU pro zemědělství a rybolov pokračuje v jednání, Komise organizuje tiskovou konferenci k novým opatřením pro snížení nákladů byrokracie a zasedne týdenní kolegium. Výbor pro záležitosti EU Senátu ČR bude projednávat jednotný železniční prostor, krátkodobé prodeje, OCT deriváty, ústřední protistrany, registr obchodních údajů, rozpočet členských států, rozpočtový dohled v eurozóně, hospodářské politiky a makroekonomickou nerovnováhu v eurozóně. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá osmý kulatý stůl k EU – Číně.

 

Ve středu 15. prosince 2010 pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu, které se bude zabývat přípravami na zasedání Evropské rady, lidskými právy ve světě v roce 2009, proběhne prezentace pracovního programu 2011 Komise, příprava na Afrika-EU summit, Sacharovou cenu 2010, novou strategii pro Afghánistán, bude zveřejněn výsledek summitu NATO v Lisabonu a projednána občanská iniciativa. Komise organizuje konferenci „eGovernment  - Akční plán“, proběhne dvoudenní zasedání guvernérů Evropské Centrální Banky ve Frankfurtu a v Poslanecké sněmovně ČR  se uskuteční schůze Výboru pro evropské záležitosti zabývající se Evropskou radou. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá osmý kulatý stůl k EU – Číně.

 

Ve čtvrtek 16. prosince končí plenární zasedání Evropského parlamentu, které projedná „Evropské dědictví“ a účast Švýcarska v programu Mládež v akci. Výbor pro právní záležitosti EP se bude věnovat právu na informace v trestním řízení, spotřebitelským právům, sporům v parlamentu a subsidiaritě. Komise pořádá dvoudenní konferenci k zakončení evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010. Zasedne Evropská rada, která se bude věnovat především hospodářské politice a vnějším vztahům se strategickými partnery. V Radě EU se uskuteční mimořádné jednání Rady EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) ohledně rozpočtu na rok 2011.

 

V pátek 17. prosince pokračuje zasedání Evropské rady a konference Komise.

 

Komise by měla schválit tyto dokumenty:

·        Přezkum nařízení o blokových výjimkách pro specializaci a R&D dohody (Almunia))

·        Sdělení k platformě proti chudobě (Andor)

·        Zelená kniha k zlepšení volného pohybu dokumentů (Redingová)

 < Archív novinek