Archív novinek

Týden v evropských institucích 11. – 17. dubna 2011


Tento týden se schází téměř všechny výbory Evropského parlamentu. Klíčovými projednávanými tématy budou nová obchodní politika EU, ochrana osobních údajů, mobilita pracovníků, sociální politika, rámec pro Evropské smluvní právo, revidovaný Akt pro malé a střední podniky a Evropský semestr. Zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, Rada pro obecné záležitosti, Rada pro zahraniční věci, Rada pro zemědělství a rybolov a neformální Rada pro konkurenceschopnost zaměřená na průmyslovou politiku a výzkum a vývoj. Komisař Barnier ve středu předloží finální návrh Aktu pro jednotný trh a návrh na jednotnou patentovou ochranu EU. Komisař Šemeta předloží návrh revize o zdanění energie. Komisař De Gucht zahájí s ministry obchodu z Peru a Kolumbie Dohody o volném obchodu. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje konferenci, na které představí Slovník udržitelného stavebnictví, a workshop k nelegální těžbě. Akce pořádané Výborem regionů a Evropskou komisí se nesou ve znamení Evropského týdne udržitelné energie (EUSEW), který se koná od 11. - 15. dubna.

 

V pondělí 11. dubna 2011 se schází Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, na němž se budou poslanci zabývat předcházením vzniku odpadů a recyklací. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP má na programu jednání vyhořelé palivo a radioaktivní odpad, výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, Zelenou knihu pro financování výzkumu a inovací, rádiové spektrum, Unii inovací, novou obchodní politiku a ochranu osobních údajů. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se bude zabývat nouzovým číslem 112. Výbor pro kulturu a vzdělání EP má na programu agendu pro nové dovednosti a pracovní místa, boj proti chudobě, evropský semestr koordinace hospodářské politiky. Výbor pro právní záležitosti EP se bude zabývat službami s podmíněným přístupem, rozhodným právem, smluvní právem pro spotřebitele a podniky, ochranou osobních údajů. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP projedná ochranu osobních údajů a boj proti terorismu a program TFTP (Terrorist Finance Tracking Program). Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP        má na programu prezentaci závěrů vyšetřovací komise USA pro finanční krizi (FCIC). Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci věnovanou Slovníku udržitelného stavebnictví. Výbor regionů má na programu ECOS seminář s názvem: "Společně silnější - příspěvek místních a regionálních jednotek samosprávy pro generaci inteligentního, udržitelného a inklusivního růstu". Koná se zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a v rámci Rady pro konkurenceschopnost se uskuteční neformální setkání ministrů, kteří budou diskutovat o výzkumu a vývoji. Evropská komise má na programu dne konzultaci na téma: Evropa 2020 - Iniciativa pro projektové dluhopisy, Evropský summit spotřebitelů a konference v rámci Evropského týdne pro udržitelnou energii.

 

V úterý 12. dubna 2011 zasedá Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP, poslanci budou diskutovat o zlepšování kvality výdajů EU, třístranných rozhovorech o návrhu rozpočtu pro rok 2012. Výbor pro mezinárodní obchod EP projedná pracovní program Komise pro rok 2011 a 2012, trojstranná jednání, novou obchodní politiku pro Evropu, kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP se bude zabývat integritou a transparentností trhu s energií, prioritami energetických infrastruktur a revizí Aktu pro malé a střední podniky (SBA). Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP má na programu monitoring uplatňování práva EU, nouzové číslo 112 a hodnotící zprávu o podmínkách pro spotřebitele. Výbor pro právní záležitosti EP bude jednat o politice auditů, alternativních řešení sporů a smluvním právu pro podniky. Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP se zaměří na finanční, hospodářskou a sociální krizi: doporučení ohledně potřebných opatření a iniciativ (závěrečná zpráva). V rámci Senátu ČR se místopředsedkyně A. Gajdůšková zúčastní Společného parlamentního zasedání (JPM) na téma „Západní Balkán - na cestě k integrovanější Evropě“. Výbor regionů má na programu konferenci k slavnostnímu podepsání "Paktu ostrovů EU", 8. zasedání Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS) a konferenci v rámci Evropského týdne udržitelné energie (EUSEW): „Energie venkova - objevte potenciál nových evropských energetických řešení na venkově“. V rámci Rady pro konkurenceschopnost pokračuje neformální setkání ministrů a diskuse o výzkumu a vývoji, koná se zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a Rady pro zahraniční věci. Evropská komise hostí několik konferencí v rámci Evropského týdne pro udržitelnou energii, pořádá Evropský summit spotřebitelů a tiskovou konferenci na téma: nová pravidla pro zastavení ilegálního rybolovu.

 

Ve středu 13. dubna budou členové Výboru pro mezinárodní obchod EP hlasovat o zprávě k přechodné úpravě pro dvoustranné dohody o investicích, usnesení k obchodu mezi EU a Kanadou a mezi EU a Japonskem. Dále se uskuteční slyšení k Dohodě o volném trhu s oblastí Mercosur. Hospodářský a měnový výbor EP pořádá slyšení na téma platby v eurech v rámci SEPA (Single European Payment Area) a směrnice o odškodnění investorů. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na programu vnější rozměr sociální politiky, Směrnici o ochraně zaměstnanců proti platební neschopnosti zaměstnavatele a podporu mobility pracovníků v EU. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude jednat o pojištění vkladů, širokopásmových sítích, nové obchodní politice, pojištění záruk a ochraně práv spotřebitelů. V rámci Senátu ČR se místopředsedkyně A. Gajdůšková a člen VEU Josef Táborský zúčastní Společného parlamentního zasedání (JPM) na téma „Západní Balkán - na cestě k integrovanější Evropě“. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá workshop s názvem: "Má být ze zákazu ilegální těžby vyloučeno dřevo?" a veřejné slyšení na téma: Posílení soudržnosti EU a koordinace sociální politiky prostřednictvím nové horizontální sociální klauzule článku 9 SFEU (Smlouvy o Fungování EU). V rámci neformální Rady pro konkurenceschopnost pokračuje diskuse o průmyslové politice. Ve středu zasedá Rada pro obecné záležitostiEvropská komise pořádá akce v rámci Evropského týdne pro udržitelnou energii a zasedá kolegium komisařů. Na tiskové konferenci budou jednotliví komisaři prezentovat finální verzi Aktu pro jednotný trh, Směrnici o zdanění energie a jednotnou patentovou ochranu pro Evropu. Uskuteční se výroční zasedání koordinační skupiny dárců pro území Palestiny a bude zahájeno jednání o Dohodě o volném obchodu (FTA) s Peru a Kolumbií.

 

Ve čtvrtek 14. dubna Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP projedná sociální politiku a Směrnici o pracovní době. V rámci Senátu ČR se místopředsedkyně A. Gajdůšková a člen VEU Josef Táborský zúčastní Společného parlamentního zasedání (JPM) na téma „Západní Balkán - na cestě k integrovanější Evropě“ a koná se jednání Euroclubu. Výbor regionů má na programu konference: Energetické akční plány - sdílení zkušeností velkých měst a aglomerací, ICT pro energetickou účinnost – sdílení tzv. „best practices“, Regiony, provincie a sítě: Klíč k úspěchu!, Nakupujte chytře - "Zelené zakázky pro chytrý nákup", Implementace akčního plánu pro udržitelnou energii - dopady a úspěchy, seminář s názvem: "Chcete vědět, jak vytvořit úspěšný akční plán pro udržitelnou energii?", Elena Workshop ManagEnergy 2011 a 8. zasedání Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum (EDUC). Evropská komise pořádá akce v rámci Evropského týdne pro udržitelnou energii. Koná se zasedání Rady pro zemědělství a rybolov.

 

V pátek 15. dubna 2011 pořádá Evropská komise akce v rámci Evropského týdne pro udržitelnou energii.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Sděleni k Aktu o jednotném trhu (Barnier)
  • Revize Směrnice o zdanění energií (Šemeta)
  • 2 Návrhy ohledně posílené spolupráce v oblasti jednotné patentové ochrany (Barnier):

o   Předpisy nezbytné pro zavedení jednotné patentové ochrany

o   Opatření pro překlad v oblasti jednotné patentové ochrany

 

 

Dokument ke stažení zde
< Archív novinek