Archív novinek

Pracovní mobilita jako příležitost pro načerpání a výměnu zkušeností!


S úplným otevřením německého a rakouského pracovního trhu se Čechům od 1. května otevřel celý pracovní trh EU a symbolicky odpadla jedna z klíčových překážek spojených s naším členstvím v EU. Řada souvisejících bariér, jako je uznávání kvalifikací a znalost jazyka, však přetrvávají. Otevření pracovních trhů dává migrantům příležitost načerpat zkušenosti v zahraničí a současně se obohatit o kulturní zvyklosti tamní země. Nicméně odchod za prací do zahraničí není zadarmo. Pracovník musí ovládat cizí jazyk, opustit rodnou zemi a přizpůsobit se jiné kultuře. O volném pohybu osob na vnitřním trhu diskutovali 17. května zástupci veřejné správy, podnikatelů a zaměstnanců se širokou veřejností v Evropském domě v Praze.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a především pak krajské pobočky Úřadu práce ČR a jejich kontaktní pracoviště v pohraničí zaznamenaly zvýšený zájem veřejnosti o informace a poradenství, jak v zemích EU pracovat. „Nicméně na každý pohovor je potřeba se řádně připravit. Žadatelé o práci v zahraničí často nemají jasnou představu o své budoucí práci, zapomínají na kvalitní životopisy v cizím jazyce a informování se o uznání své kvalifikace“, uvedla Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV ČR. Při hledání práce ve všech zemích EU, ale i Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku a Švýcarsku, je široké veřejnosti nápomocná informační a poradenská síť EURES při krajských pobočkách Úřadu práce ČR. Čeští občané velmi málo migrují. Dle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je například pro vysoce kvalifikované žadatele o práci v zahraničí motivací, že nabídnutá mzda je třikrát vyšší než mzda, kterou mohou získat na domácím trhu.

 

„Otevření německého a rakouského trhu nemělo pro český průmysl žádné drastické následky. S ohledem na velmi nízkou mobilitu českého obyvatelstva, relativně slušný životní standard a silnou sociální síť, nelze očekávat odliv českých pracovníků do zemí EU“, zdůraznila Pavla Břečková, členka představenstva AMSP a zároveň vedoucí katedry managementu Vysoké školy finanční a správní. „ČR eviduje nedostatek některých profesí již několik let a tradiční řemesla jsou na ústupu. To bychom měli zvrátit“, dodala.

 

S tzv. umělou mobilitou a cílenými migračními toky nesouhlasí české odbory. „Prosazujeme plné uplatnění svobody pohybu v rámci EU. Odmítáme však takový typ sociální politiky a politiky zaměstnanosti, který otevírá prostor pro zneužití migračních toků jako nástroje tlaku na snižování sociálních a mzdových standardů", zdůraznil Pavel Janíčko, odborný poradce Sociálně-ekonomického odd. ČMKOS.

 

Mobilita je však příležitostí pro načerpání a výměnu zkušeností. Prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory Radomír Šimek říká, „každá zkušenost zvenčí je k nezaplacení“. Mobilita je ale důležitá především v době krize. Příliv mladých odborníků může dodat německé ekonomice, na níž je Česká republika silně závislá, nový impuls. „Nicméně znalost jazyka je klíčová, a to jak v kvalifikovaných, tak i méně kvalifikovaných oborech“, zdůraznil Šimek.

 

 

Debatu uspořádali 17. května 2011 Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU v rámci projektu zaměřeného na komunikaci prioritních témat EU v Evropském domě. Více informací o akci naleznete zde.

 

 

Partner debaty: Vysoká škol finanční a správní

Mediální partneři debaty: EurActiv.cz, Prague Leaders Magazine

Tisková zpráva ke staženídokument ve formátu pdf

 < Archív novinek