Archív novinek

Pozvánka na debatu o budoucnosti DPH a návrhu CCCTB


DEBATA: Nové tendence EU v oblasti daní

KDY: 29. června 2011 od 9.00h do 10.30h

KDE: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

 

V návaznosti na potřebu modernizovat systém DPH v EU předložila Evropská komise v prosinci 2010 „Zelenou knihu o budoucnosti DPH, pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“ s cílem konzultovat širokou veřejnost ohledně zjednodušení současného systému DPH, snížení administrativní zátěže spojené s jejím výběrem a odvodem a zefektivnění tohoto daňového systému. Na základě získaných podnětů vypracuje Evropská komise sdělení, ve kterém nastaví pravidla pro budoucí systém DPH. Letos v březnu zveřejnila Evropská komise také návrh na společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob (tzv. CCCTB). Díky němu budou společnosti/skupiny podnikající ve více než jedné členské zemi EU oprávněny použít jednotný výpočet společného základu daně. CCCTB slibuje zjednodušit podávání daňového přiznání prostřednictvím jednoho správce daně, vyřešit problémy spojené s použitím transferových cen a přeshraničními ztrátami v rámci skupiny a odstranit existující překážky vnitřního trhu (dvojí zdanění zisků dceřiných společností a zdanění přeshraničních fúzí a akvizic). Cílem debaty je diskutovat o tom, jak by měl budoucí systém DPH v EU vypadat a zjistit pohled české veřejnosti na návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů. Následovat bude debata s účastníky.

 

Ladislav Minčič, náměstek ministra financí ČR;
Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a vice-prezident Hospodářské komory České republiky;
Dana Trezziová, daňová poradkyně a zástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR ve výboru pro hospodářské a finanční záležitosti BUSINESSEUROPE;
Karel Havlíček, generální ředitel SINDAT Group a předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Alena Vančurová, pedagožka na Vysoké škole ekonomické v Praze.

 

Moderátor: Alena Vlačihová, zástupkyně ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 24. června 2011 na adrese prague@cebre.cz.

 

Pozvánka ke stažení dokument ve formátu pdf 

 

Akce se koná v rámci Evroského týdne MSP cs.jpg

 < Archív novinek