Archív novinek

Prezident Hanák v Bruselu: Český business musí být více slyšet!


Nový prezident SPČR Jaroslav Hanák uskutečnil ve dnech 16. – 17. června 2011 pracovní návštěvu Bruselu s cílem představit sebe a klíčové priority své organizace hlavním evropským partnerum. Na všech setkáních tlumočil obavy českých firem a českého průmyslu z přemrštěné regulace a slíbil maximální součinnost své organizace a bruselské kanceláře CEBRE co do přípravy pozic businessu k projednávaným dokumentům.

 

imag0341.jpg

Ve čtvrtek dopoledne se prezident Hanák setkal s komisařem Karlem de Guchtem  odpovědným za obchod (DG TRADE) a pohovořili spolu o problematice obchodní a ekonomické spolupráce s Čínou, přípravě na možné uzavření dohody o volném obchodu s Japonskem, situaci v Rusku a budoucnosti jednání v rámci WTO. Prezident Hanák při té příležitosti zdůraznil potřebu odstraňování netarifních bariér: „Podle obratu je Čína pro ČR třetím největším partnerem, ale české firmy si stěžují na povinnost dokládat různé dovozní certifikáty, apod. Pro vyrovnané obchodní vztahy musí EU tlačit na jejich odstranění,“ řekl Hanák.

 

U pracovního oběda se Jaroslav Hanák setkal s poslancem Evropského parlamentu Janem Březinou, členem Výboru pro průmysl, energetiku a výzkum. Hlavními tématy pracovního oběda byly budoucnost strukturální a kohezní politiky, podpora výzkumu a inovací a problematika jaderné energitiky. Poslanec Březina je zpravodajem Rámcového programu pro výzkum EURATOM (2012-2013).

 

V odpoledních hodinách se uskutečnilo setkání s generálním ředitelem DG ENTR (generální ředitelství pro podnikání a průmysl) Evropské komise Heinzem Zourkem. Diskuse se týkala především podpory malých a středních podniku, průmyslové politiky, restrukturalizace a nedostatku absolventů technických oboru v Evropě. Prezident Hanák představil projednávanou českou strategii konkurenceschopnosti a s ohledem na průmyslové zaměření české ekonomiky vyjádřil politování nad malým zastoupením Čechu v rámci DG ENTR. Prezident Hanák dále zdůraznil: „Velkým limitem pro naše firmy je absence mezinárodně platných standardů, které by zohledňovaly potřeby malých firem.“

 

Čtvrteční program uzavřel prezident Hanák účastí na prezidentské recepci evropské konfederace prumyslových svazu BUSINESSEUROPE, jejímž je SPČR od roku 1996 členem. Recepci pořádal prezident Jürgenem R. Thumannem a generální ředitel Philippem de Buckem u příležitosti obnovení mandátu prezidenta Thumanna na další 2 roky. Večer zahájil představením svojí vize energetické politiky komisař Günter Oettinger. Komisařova vize je podle Hanáka zcela odtržená od reality průmyslových evropských zemí. Večer dále přinesl možnost k setkáním s prezidenty dalších evropských svazů a významnými Čechy pracujícími v institucích, jako například s členem kabinetu komisaře László Andora panem Jiřím Plecitým nebo ekonomickým expertem DG SANCO Markem Havrdou. V diskusích se také zrodil nápad uspořádat v Praze na jaře 2012 velkou konferenci o kohezní politice v dalším programovacím období.

 

V pátek 17. června začal program pana prezidenta setkáním s ředitelem odboru Generálního Sekretariátu Rady EU pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) Bertholdem Bergerem, bývalým stálým delegátem rakouského svazu prumyslu. Jednání se týkalo především právě proběhlé Rady EU pro dopravu a výzev, kterým evropská doprava čelí.

 

Dále se uskutečnilo setkání s novým prezidentem belgického svazu VBO-FEB panem Pierrem Alain De Smedt (zvolen v březnu 2011). Při této příležitosti prezidentu diskutovali podobnost svých organizací a především problémy v oblasti sociálního dialogu. Odbory v ČR uspořádaly ve čtvrtek velkou stávku navzdory faktu, že zaměstnavatelé i vláda zkoušeli svolat jednání.

 

Krátce po poledni se konalo neformální setkání s generálním ředitelem DG MOVE (generální ředitelství pro dopravu) Evropské komise Mathiasem Ruetem. Hlavním tématem byla podpora infrastruktury. Prezident zdůraznil především potřebu internalizace externích nákladů a vyjádřil obavy nad příliš ambiciózními cíly na snížení CO2. „Doprava je pro konkurenceschopnost EU naprosto stěžejní, neměli bychom ji tedy svazovat nerealistickými limity CO2, aniž bychom nejprve dokončili kvalitní infrastrukturu,“ upozornil Hanák.

 

Pracovní návštěva pana prezidenta skončila setkáním se stálou představitelkou ČR při EU Milenou Vicenovou, během které společně diskutovali o možnostech posílení vlivu podnikatelů na tvorbu českých pozic pro jednání v Radě EU. "Při stávající kvalitě naší vlády není možné, aby pozice vlády k zásadním předpisům s dopadem na podnikatelské prostředí tvořili úředníci. Ve Svazu již chystáme organizační změny, které by tomu měly napomoci," řekl prezident Hanák. Střílel tím ovšem i do vlastních řad – v mnoha případech by právě ministerští úředníci a diplomati stanoviska podnikatelů potřebovali, ale s ohledem na omezenou kapacitu svých organizací je podnikatelé nejsou sto připravit. Prezident se rovněž setkal s velvyslancem ČR v Belgii Vladimírem Mullerem a diskutoval s ním ekonomickou a politickou situaci v Belgii a investice belgických firem v ČR.

 

Při příležitosti konání jubilejního patého ročníku Czech Street Party  - hudebního festivalu na ulici v režii Stálého zastoupení ČR při EU a českých regionů, vyjádřil prezident Hanák politování nad tím, že společný projekt Českého domu, který s ministrem Karlem Schwarzenbergem v říjnu 2007 otvíral, spěje ke konci. "Vybudování společné české adresy stálo české diplomaty i další subjekty mnoho práce, ale povedlo se to - Český dům má nyní v Bruselu jméno. Nepořádek doma je jedna věc, ale je škoda, že se to reflektuje i v neschopnosti udržet silnou reprezentaci našich zájmů v zahraničí," posteskl si Hanák. Ve stejném duchu se vyjádřil i při rozhovorech pro Českou televizi a Český rozhlas.

 

Prezident Hanák byl při své cestě doprovázen svým poradcem Karlem Lukášem a ředitelem CEBRE a stálým delegátem SPČR Michalem Kaderou.

 

Pro více informací kontaktujte Michala Kaderu (Michal.Kadera@cebre.cz).

 < Archív novinek