Archív novinek

Týden v evropských institucích 4. – 10. července 2011


Tento týden se koná poslední plenární zasedání Evropského parlamentu před zahájením letní přestávky. Ve středu pozornosti stojí debata o víceletém finančním rámci s předsedou Komise Barossou, diskuse se zástupci předešlého maďarského i právě zahájeného polského předsednictví, hlasování o volebních reformách, klimatu, krizi, derivátech či shortsellingu. Evropská komise se věnuje tématům: mobilita, mládež v akci, digitální agenda, výzkum a energetika, otevírá debatu o příštím rámci státní podpory pro SGEI a schválí nové nařízení o roamingových službách v EU. Rada EU pořádá setkání kolegia komisařů se zástupci polského předsednictví, konference k sociálním službám a nízkouhlíkové ekonomice, v rámci Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) se uskuteční neformální setkání ministrů pro zdraví a ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku. Evropský hospodářským a sociální výbor pořádá seminář UCESA, akce „IN BETWEEN“ s Rakouskem a schůzi zájmových skupin ACP-EU. Výbor regionů má na programu zasedání Komisí pro politiky: územní soudržnosti (COTER), hospodářskou a sociální (ECOS) a  udržitelného rozvoje (SUDEV). V neděli se koná setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU (COSAC).

 

V pondělí 4. července.2011 je zahájeno čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku rozpravami o derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, dozoru ve finančním konglomerátu, swapech úvěrového selhání, odškodnění investorů, agentuře pro řízení rozsáhlých informačních systémů a jmenné evidenci cestujících (PNR) v USA, Austrálii a Kanadě. Dále bude pozornost věnována krátkým zprávám o univerzálním tísňovém čísle 112, maloobchodních trzích, podpoře EU rozvojovým zemím, energetických infrastrukturách po roce 2020, sociálních službách obecného zájmu a o rozvojové politice EU. V rámci Hospodářského a měnového výboru EP budou projednány změny směrnic k obchodním a podnikovým rejstříkům a uskuteční se výměna názorů s J.Rostowskim, předsedou Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP má na programu změny nařízení Rady o obchodních normách a výměnu názorů s S. Fazekasem, maďarským ministrem pro zemědělství a rozvoj venkova. Výbor pro ústavní záležitosti EP debatuje s M. Dowgielewiczem, státním tajemníkem polského ministerstva zahraničních věcí.  V rámci Evropské komise zahajuje komisař EU pro výzkum a inovace, Geoghegan-Quinn, třídenní návštěvu Pobaltí. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční společný seminář UCESA (Unie hospodářských a sociálních rad Afriky) ohledně rozvoje další spolupráce, ve spolupráci s Rakouskem pokračuje až do čtvrtka výstava: „In Between Austria Contemporary“ a literární obědy: In Between, které budou ukončeny až 14. července. Výbor regionů má na pořadu dne 8. zasedání Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER).

 

V úterý 5. července 2011 pokračuje druhým dnem plenární zasedání Evropského parlamentu diskusemi o maďarském předsednictví, pěstování geneticky modifikovaných rostlin (dále GMO), víceletém finančním rámci (dále MFF), informacích o potravinách, ochraně spotřebitele, přenosných spongiformních encefalopatiích (TSE) a kontrole krmiv, přeshraniční výměně informací v oblasti dopravních přestupků, bezpečnosti v letectví a ženách v řízení podniků. Proběhne rovněž hlasování o  volbě místopředsedů Evropského parlamentu, žádostech o konzultaci s EHSV (práva osob letecká doprava, EU/Chile), prostředcích z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) pro dánské společnosti Odense Steel Shipyard a LM Glasfiber , fondu solidarity, opravném rozpočtu 2011 v souvislosti s povodněmi a přebytkem v roce 2010, námořní dani , čísle 112, maloobchodních trzích, ochraně spotřebitele, derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, dozoru ve finančním konglomerátu, shortsellingu a swapech úvěrového selhání, odškodnění investorů, GMO, maďarské ústavě a emisích pro skleníkové plyny. V rámci Rady EU je zahájena čtyřdenní evropská konference o sociálních službách se zaměřením na inovace, zefektivnění a posílení péče pro jednotlivce a dvoudenní neformální setkání ministrů pro zdravotnictví Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (dále jen EPSCO). V Evropské Komisi se koná týdenní zasedání kolegia a v Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční třídenní 26. schůze ekonomických a sociálních zájmových skupin ACP-EU. Na programu Výboru regionů je pro tento den 9. zasedání Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS) a konference s názvem: „Kvalita života v letištních regionech - výzva pro Evropu”.

 

Ve středu 6. července přinese třetí den plenárního zasedání Evropského parlamentu rozpravy k tématům: polské předsednictví, krize, situace v arabském světě, severní Africe, Sýrii, Jemenu a Náhorním Karabachu, vnější politika EU a demokracie, příprava voleb Rusko, změny v Schengenu, společná zahraniční a bezpečnostní politika a společná bezpečnostní a obranná politika (dále jen SZBP a SBOP). Hlasování bude věnováno problematice cestovních dokladů, širokopásmových sítí, ochrany osobních údajů, informací o potravinách, přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích, MFF pro období 2007 - 2013,  TSE a kontrole krmiv, programu Komise pro rok 2012, bezpečnosti letectví, krize či žen v řízení podniků. K jednání zasedá COREPER I. (Comité des Représentants Permanents) i COREPER II. V Evropské komisi se uskuteční dvoudenní konference na téma: „Východní dimenze mobility - Erasmus Mundus, mládež v akci“ a tisková konference věnovaná digitální agendě a novému návrhu na snížení poplatků za roaming. Ve Výboru regionů proběhne 3. zasedání komise ARLEM pro udržitelný rozvoj (SUDEV).

 

Ve čtvrtek 7. července jsou na programu posledního dne pléna Evropského parlamentu rozpravy o potravinách pro nejchudší, Aktu o volbě členů EP (1976), případech porušování lidských práv v Kongu, Indonésii a Indii, dále je předložena zpráva o pokroku v odminování a následuje hlasování o: roce aktivního stárnutí 2012, situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu, vnější politice EU a demokracii, přípravě na volby v Rusku, změnách v Schengenu, SZBP a SZOP, potravinách pro nejchudší,  Aktu o volbě členů EP (1976), pokroku v odminování a o případech porušování lidských práv. Podvýbor pro lidská práva EP uskuteční výměnu názorů se členy Výborů pro právní záležitosti a lidská práva parlamentního shromáždění Rady EU. V rámci Rady EU se uskuteční konference na téma: „Vědecká podpora konkurenceschopné nízkoúhlíkové ekonomiky“ a dvoudenní neformální setkání ministrů EU pro zaměstnanost a sociální politiku Rady EPSCO na téma rovnost příležitostí. V rámci Evropské komise se koná informační den k výzkumu v oblasti energetiky.

 

V pátek 8. července proběhne v Radě EU setkání kolegia komisařů se zástupci polského předsednictví, které bylo zahájeno přesně před týdnem. Koná se jednání COREPER I. a ve Výboru regionů se v rámci CPRM (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) uskuteční v Bulharsku valné shromáždění regionální komise pro Balkán a Černé moře.            

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Nařízení o roamingových službách v rámci EU - kterým se mění nařízení 717/2007 (Kroesová)
 
Dokument ke stažení zde.


< Archív novinek