Archív novinek

Aktivity CEBRE v druhém pololetí 2011


AKTIVITY CEBRE V DRUHÉM POLOLETÍ 2011


Během druhého pololetí 2011 plánuje CEBRE uspořádat celou řadu akcí v Bruselu a v ČR. Většinu z nich bude organizovat v rámci veřejných zakázek, které získalo od Evropské komise na pořádání kulatých stolů (celkem 12 v roce 2011) a organizaci třídenních studijních stáží v Bruselu, a v rámci projektu financovaném MZV ČR (řízeném KZPS ČR) zaměřeném na prezentaci priorit české zahraniční politiky. Dále CEBRE plánuje zorganizovat akce v Bruselu a ČR např. ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU, Velvyslanectvím ČR v Belgii a zakladateli nebo partnerskými subjekty (ČEZ, a.s., Evropská komise). V listopadu plánuje CEBRE uspořádat prestižní propagační akci pro své zakladatele v Bruselu.  

 

 

ZÁŘÍ

 • 5. září - debata „Společná obchodní politika a podpora exportu“ (Praha)
  Debata organizována v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE, bude zaměřena na společnou obchodní politiku a podporu exportu.
 • 19. září – debata na téma "Jak zlepšit pozici malých a středních podniků v ČR a EU" (Praha)
  Debata ke zhodnocení implementace Aktu pro drobné podnikání pořádaná CEBRE společně se zakladateli, MPO ČR a sítí   Europe Enterprise Network.
 • 20. září – debata „Evropský rozpočet“ (Praha)

    Debata, organizována v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR 

    realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE, bude zaměřena na nový víceletý finanční rámec EU a rozpočet pro rok 2012.

 • 21. září - debata "Kam kráčí eurozóna" (Brusel)
  Spoluorganizace debaty s politickou skupinou EPP o budoucnosti eurozóny. Akce se uskuteční v Evropském parlamentu. Na debatě vystoupí členové Evropského parlamentu, zástupce Evropské centrální banky, Evropské komise, polského předsednictví a přední český ekonom Tomáš Sedláček.
 • 21. září – představení knihy T. Sedláčka „Ekonomie dobra a zla“ (Brusel)
  Představení anglického vydání knihy předního českého ekonoma Tomáše Sedláčka v Pražském domě.


ŘÍJEN

 

 • 3. – 6. října – Mezinárodní strojírenský veletrh (Brno)
  CEBRE se díky podpoře SPČR tradičně zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jako spoluvystavovatel na stánku SPČR a v rámci Meeting Point CzechTrade poskytne firmám konzultace o evropské legislativě a podpůrných programech EU.
 • 5. října – debata o přístupu na třetí trhy a rozvojové pomoci (Brno)
  CEBRE ve spolupráci s CzechTrade a KZPS v rámci projektu MZV ČR uspořádá seminář o nástrojích na podporu českého exportu do třetích zemí. Podnikatelé se dozví o podpoře poskytované českým exportérům ze strany státní agentury CzechTrade a o evropské rozvojové pomoci.
 • 6. - 7. října – jednání CEE iniciativy (Dubrovník)

  CEBRE poskytne doprovod pro viceprezidenta SPČR Stanislava Kázeckého na jednání Středo- a Východoevropské iniciativy průmyslových svazů v Dubrovníku.

 • 12. října – Debata k odborným kvalifikacím (Brusel) 
  CEBRE uspořádá se Stálým zastoupením ČR při EU debatu na téma Zelené knihy o uznávání profesních kvalifikací pro zástupce evropských a národních podnikatelských asociací, institucí EU a ostatních zájmových skupin. 
     24. října – plenární zasedání EUROCHAMBRES (Brusel)
 • CEBRE poskytne doprovod a zázemí pro prezidenta HK ČR Petra Kužela, který bude v Bruselu na plenárním zasedání Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES.
 • 26. - 28. října - Studijní stáž v Bruselu pro Zastoupení Evropské komise (Brusel) – bude upřesněno

  V rámci veřejné zakázky Zastoupení Evropské komise v Praze realizované HK ČR ve spolupráci s CEBRE uspořádá CEBRE třídenní cestu pro studenty/ učitele/novináře v rámci institucí EU. Skupina přiletí do Bruselu první den večer, druhý a třetí den se bude věnovat studijnímu/pracovnímu programu, třetí den večer bude odlétat zpět do Prahy.

   


LISTOPAD

 

 • 1. listopadu – debata „Podpora rozvoje MSP – přístup na třetí trhy“ (Praha)
  Debata, organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE, bude zaměřena na novu iniciativu Komise k internacionalizaci MSP a její provázanost s dalšími strategickými dokumenty a nástroji pro MSP.
 • 10. listopadu - Snižování administrativní zátěže EU (Brusel) – bude upřesněno
  V rámci projektu MZV uspořádá CEBRE ve spolupráci s KZPS seminář zaměřený na odstranění bariér, reformu institucí, podporu deregulace a zvýšení efektivity fungování EU.  
 • 24. listopadu  2011 -  Sektorový seminář na téma obnovitelná energie (Brusel)
  CEBRE, CzechTrade a Stálého zastoupení ČR při EU se budou podílet na realizaci tzv. „Sektorového semináře“       zaměřeného tentokrát na programy vnější pomoci v oblasti obnovitelné energie. Jejich účast bude spočívat především v informování české podnikatelské veřejnosti o konání sektorového semináře, možnosti zápisu a logistické podpoře účasti firem na semináři. Seminář je také příležitostí pro výměnu kontaktů mezi samotnými účastníky-firmami. Účast na semináři je podmíněna včasnou registrací a uhrazením účastnického poplatku ve výši zhruba 180 eur.
 • 28. listopadu – podpora HK ČR během plenárního zasedání UEAPME (Brusel)
     CEBRE podpoří účast viceprezidenta Františka Holce na plenárním zasedání UEAPME.
 • 28. listopadu - 2. prosince – Studijní stáž pro Metropolitní universitu (Brusel)
     CERE uspořádá tradiční studijní stáž pro studenty Metropolitní university po institucích EU v Bruselu a u NATO.

PROSINEC

 • 1.-2. prosinec – podpora SPČR během Rady prezidentů BUSINESSEUROPE (Varšava)

  CEBRE podpoří účast prezidenta SPČR Jaroslava Hanáka na jednání prezidentů členských svazů BUSINESSEUROPE.
 • 6. prosince – debata na aktuální téma (Praha) – bude upřesněno

  Debata organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE bude zaměřena na aktuální téma.

   < Archív novinek