Archív novinek

Otevřená výzva k podávání návrhů na podporu mobility mladých podnikatelů


V rámci programu ERASMUS pro mladé podnikatele byla Evropskou komisí otevřena výzva k podávání návrhů na podporu mobility mladých podnikatelů. Výzva má za cíl umožnit začínajícím podnikatelům získat nové zkušenosti, prohloubit jejich znalosti a rozšířit obchodní kontakty prostřednictvím absolvování „stáže“ u evropských firem vedených zkušenými manažery. Evropská komise má v úmyslu financovat tyto aktivity:

 

  • pořádání školení pro nové podnikatele v malých a středních podnicích ve všech členských zemí EU;
  • mezi podnikateli posílit výměnu zkušeností a informací o překážkách a výzvách při zakládání a rozvoji podnikání;
  • zvyšovat přístup na trh a zlepšit identifikaci potenciálních partnerů pro nové i zavedené podniky v zemích EU;
  • vytvářet podnikatelských sítí ve všech členských zemí EU.


FAQ

 

Jaká je úspěšnost žádostí?

 

15% žádostí je zamítnuto kvůli absenci business plánu. Zbylé žádosti jsou zařazeny do katalogu, ze kterého je možné si vybrat  zprostředkující organizaci.

 

Jaké položky jsou z grantu uhraditelné?

 

Grant pokrývá 100% nákladů na mobility (alokace podle zemí)

a 75% administrativních nákladů.

 

Kolik bude partnerství?

 

Čtyři jsou cíl.

 

Kvalifikuje se EEN (Enterprise Europe Network)?

 

Ano, 1/3 zprostředkujících subjektu jsou EEN. Ale nejde o jediné možné zájemce.

 

Je počet partnerství závazný?

 

Ne, ale nižší počet partnerství se projevi i na celkovém vyúčtování.

 

Čeho se týká business plan?

 

Business plán ukazuje závazek státu s podnikatelem.

 

Kdo nám může pomoci s přípravou projektu?

 

Podat projekt není tak jednoduché. Vyplatí se spojit se se zkušenějším partnerem (třeba EEN). Další možnost je spojit se s existujícím konzorciem a poradit se. (př. WKO v Rakousku)

 

Existuje mezi zprostředkujícími organizacemi konkurence?

 

Jde spíše o výběr uchazečů. Správně by se měl uchazeč registrovat ve své zemi. Podnikatel i hostitelská firma by měli mít různé zprostředkující organizace. Některé zprostředkující organizace mohou nabízet více služeb a podpory než jiné.

 

Jak je právně ošetřen únik informací?

 

Vztah mezi zprostředkující organizací a novým podnikatelem by měl být právně ošetřen. Komise má vzor, který je možné využít. Otázka právního vztahu mezi hostitelským podnikatelem a novým podnikatelem je záležitostí těchto dvou subjektů. Komise ani zprostředkující organizace do toho zpravidla nezasahují.

 

Účastnil se programu nějaký  český podnikatel?

 

V databázi je asi 20 podnikatelů.  Povedla se dvě partnerství. Existuje i možnost domluvit se a připojit se k existujícímu partnerství.

 

Jak je definován 'začínající podnikatel'? Musí mít např. živnostenský list?

 

Asi 2/3 uchazečů ještě firmu nemají.

 

 Více informací o výzvě k podávání návrhů naleznete zde.

 

Dne 5/9/2011 proběhl k projektu informační den v Praze. 

 

Více informací brussels@cebre.cz nebo Zuzana.Pavlickova@ec.europa.eu< Archív novinek