Archív novinek

Týden v evropských institucích 24. říjen – 30. říjen 2011


Tento týden bude zahájen plenárním zasedáním Evropského parlamentu ve Štrasburku, které potrvá až do čtvrtka. Jedna z debat se bude mimo jiné týkat malých a středních podniků či Aktu pro malé a střední podniky. Polské předsednictví organizuje několik akcí, stejně jako Komise, která ve čtvrtek zahájí zajímavou konferenci o dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou. Budou zasedat některé z výborů EP a politické skupiny. Ve čtvrtek a v pátek zasedne v Lucembursku Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Proběhne také plenární schůze Evropského hospodářského a sociálního výboru.

 

V pondělí 24. října 2011 začíná ve Štrasburku v rámci Evropského parlamentu plenární zasedání, které trvá až do čtvrtka 27. října. Rada Evropské unie / Polské předsednictví pořádá konferenci o modernizaci vysokoškolského vzdělávání v Sopotech, v Gdaňsku konferenci o nových ambicích pobaltského regionu, které pokračuje do středy, a organizuje také akci týkající se budoucnosti internetu v Poznani (taktéž do středy). Evropská komise má do úterý na programu Fórum o fosilních palivech, které bude probíhat v Berlíně. Ve Štrasburku se sejde Hospodářský a měnový výbor EP, který bude projednávat návrh o vydávání euromincí, změnu nařízení č. 975/98 o hodnotách a technických specifikacích euromincí pro peněžní oběh, smlouvy o úvěru na bydlení a pozměňovací návrh Evropského semestru pro hospodářské politiky. Ve Štrasburku zasedá rovněž Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro ústavní záležitosti a Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP.

 

V úterý 25. října 2011 se ve Varšavě pod hlavičkou Polského předsednictví koná konference o migrační síti 2011, která pokračuje i následující den. V Komisi proběhne týdenní zasedání kolegia, které by mělo mimo jiné schválit očekávanou iniciativu k internacionalizaci MSP, a pod záštitou Komise je taktéž pořádán Evropský den civilního soudnictví 2011. Komise dále poskytne sdělení o systému správy hranic „smart borders“. Na pořadu dne je také schůze skupiny Evropských konzervativců a reformistů (též ve středu) ve Štrasburku.

 

Ve středu 26. října 2011 je ve Varšavě Polským předsednictvím organizována konference Unie a východní Evropy o boji proti trestné drogové činnosti. Zasedne Coreper I. a Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). V rámci Komise se uskuteční konference o překážkách k decentralizaci a bude přijat měsíční balíček usilující o prosazování evropského práva v zájmu občanů a podnikatelů. V Evropském hospodářském a sociálním výboru se až do čtvrtka koná plenární zasedání, kde proběhne mimo jiné jednání o stanovisku o budoucnosti dřevozpracujícího průmyslu (zpravodaj Josef Zbořil). Výbor regionů připravuje konferenci o online zdravotnických a správních službách v horských a venkovských oblastech.

 

Ve čtvrtek 27. října 2011, stejně tak v pátek, zasedne v Lucembursku k jednání Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci. Ve Varšavě proběhne 3. výroční konference JEREMIE a JESSICA, která pokračuje v pátek. Komise zahájí konferenci o dohodě o volném obchodu mezi Unií a Jižní Koreou, proběhne výměna názorů a konference o podpoře malých a středních podniků po celém světě. Ve Výboru regionů je plánovaná konference o veřejných politikách a sociálních podnicích a konference o vytváření nových příležitostí pro růst soukromého sektoru. Ve čtvrtek zasedá též Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP.

 

V pátek 28. října 2011 zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). Komise zahajuje Informační den o celoživotním vzdělávání 2012 a Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Kodani skupinové slyšení o místní a regionální angažovanosti v boji proti chudobě.

 

 Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Nařízení o ratingových agenturách (Barnier)
  • Partnerství pro malé a střední podniky v celosvětovém kontextu (Tajani/De Gucht)
  • Iniciativa regulačního rámce na bezpečnost při těžbě ropy a zemního plynu (Oettinger)
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek