Archív novinek

Týden v evropských institucích 9. leden – 15. leden 2012


Důležitou událostí v úvodu nového roku 2012 je zahájení Dánského předsednictví v Kodani. Sejde se rovněž několik parlamentních výborů, jako například Hospodářský a měnový výbor, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů nebo Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP. Evropská komise organizuje informační zasedání o výzvách k projektům o zdravém a aktivním stárnutí a rovněž se koná udílení cen talentovaným hudebníkům „European Border Breakers Awards“. V závěru týdne se sejde Rada guvernérů Evropské centrální banky a města Maribor a Guimarães převezmou titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2012.

 

V pondělí 9. ledna 2012 se k jednání sejde Hospodářský a měnový výbor EP. Vymění si názory o společném systému daně z finančních transakcí, o změně směrnice 2008/7/ES, o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, o posílení dohledu nad státy eurozóny, které mají narušenou finanční stabilitu či o nápravě nadměrného schodku těchto států. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP zahájí jednání o změně směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a o právech duševního vlastnictví v celní oblasti. Dále bude jednat o harmonizaci některých právních předpisů členských států a hlasovat o právech cestujících v letecké dopravě.

 

V úterý 10. ledna 2012 zasedá Coreper II. (Comité des Représentants Permanents) a Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá novoroční seminář o eurobondech.

 

Ve středu 11. ledna 2012 je v Kodani zahájeno Dánské předsednictví Rady EU. Komise organizuje informační zasedání o výzvách k projektům pro rok 2012 o zdravém a aktivním stárnutí. Proběhne Týdenní zasedání kolegia a pod patronátem Komise se budou taktéž udílet ceny soudobým talentovaným hudebníkům „European Border Breakers Awards“. Na pořadu dne jsou rovněž dvě tiskové konference týkající se odstranění překážek bezpečného používání internetu a mobilních plateb a Akčního plánu na zdvojnásobení internetové ekonomiky v Evropě do roku 2015. V rámci Senátu České republiky proběhne 22. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie.

 

Ve čtvrtek 12. ledna 2012 se ve Frankfurtu nad Mohanem sejde Rada guvernérů Evropské centrální banky. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP má na programu jednání o energetické účinnosti, o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, o výměně informací o mezivládních dohodách se třetími zeměmi v oblasti energetiky nebo o strategii Unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. Zasedá též Výbor pro zahraniční věci EP, který si sdělí názory o usnesení Parlamentu o integraci Srbska a o pokroku Turecka, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP a Výbor pro petice EP.

 

V pátek 13. ledna 2012 má na pořadu dne jednání Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). V rámci Komise převezmou města Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko) titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2012.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:


  • Sdělení o obchodní politice a přístupu na trhy v rozvojových zemích (de Gucht, Piebalgs)
  • Sdělení o směrnici o elektronickém obchodu (Barnier)
  • Zelená kniha o integrovaném evropském trhu pro platební karty, internet a mobilní platby (Barnier)

 

Dokument ke stažení zde

 

 

 

 < Archív novinek