Archív novinek

Týden v evropských institucích 16. leden – 22. leden 2012


Týden v evropských institucích je zahájen čtyřdenním plenárním zasedáním Evropského parlamentu, jehož hlavním tématem bude volba předsedy a místopředsedů. Sejde se rovněž Hospodářský a měnový výbor EP, který si společně s Výborem pro ústavní záležitosti EP vymění názory k návrhu mezinárodní dohody o posílené hospodářské unii. Pod hlavičkou Dánského předsednictví bude v Kodani organizována konference o aktivním stárnutí a v Evropském hospodářském a sociálním výboru budou v rámci plenárního zasedání představeny priority a pracovní program Předsednictví Rady. Komise má v plánu několik konferencí a informačních dnů. CEBRE, společně se Stálým zastoupením České republiky v Bruselu, pořádá neformální setkání se členy Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Na konci týdne bude zahájen Mezinárodní zelený týden 2012.

V pondělí 16. ledna 2012 začíná čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde budou oznámeni kandidáti na volbu do funkce předsedy. Sejde se Hospodářský a měnový výbor EP. Ten bude jednat o řízení kvality evropské statistiky a pořádat veřejné slyšení s Mariem Draghim, předsedou Evropského výboru pro systémová rizika. Společně s ním se sejde i Výbor pro ústavní záležitosti EP, ve kterém dojde k výměně názorů o návrhu mezinárodní dohody o posílené hospodářské unii.

V úterý 17. ledna 2012 proběhne na plenárním zasedání Evropského parlamentu celodenní volba předsedy a místopředsedů. V rámci Evropské komise se koná Týdenní zasedání kolegia.

Ve středu 18. ledna 2012 pokračuje na plenárním zasedání Evropského parlamentu volba místopředsedů a kvestorů. Povede se přednostní rozprava o programu Dánského předsednictví a bude se jednat o prohlášení Komise o opatřeních po konferenci v Durbanu, o odpadních a elektrických zařízeních či o biocidních přípravcích. Proběhne taktéž jmenování do parlamentních výborů. Rada Evropské unie/Dánské předsednictví zahájí v Kodani konferenci pro Evropský rok 2012 o aktivním stárnutí a solidaritě mezi generacemi, která se promítne i do druhého dne. V Evropském hospodářském a sociálním výboru je zahájeno plenární zasedání, jehož hlavní událostí bude prohlášení dánského ministra pro evropské záležitosti jménem Dánského předsednictví Rady a představení pracovního programu a priorit. Zasedání se koná i ve čtvrtek 19. ledna. Komise organizuje informační den k budoucím a vznikajícím technologiím (FET) a Stálé zastoupení České republiky, s podporou CEBRE, pořádá v Bruselu neformální setkání se členy Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů.

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 se na plenárním zasedání Evropského parlamentu povedou rozpravy k tématům o potravinovém řetězci. Budou předneseny zprávy o kosmické strategii sloužící občanům, o rozpočtové kontrole humanitární pomoci a o tom, jak zastavit plýtvání s potravinami. Bude se hlasovat o změně nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexových vízech, o dohodě s Gruzií a Indonésií nebo o přistoupení k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 29. K jednání se sejde Coreper II (Comité des Représentants Permanents). Výbor regionů má na programu konferenci s názvem „Žádný odpad - prospěšnost recyklace pneumatik v evropských regionech“. V rámci Poslanecké sněmovny České republiky proběhne 25. schůze Výboru pro evropské záležitosti.

V pátek 20. ledna 2012 zasedá Coreper I (Comité des Représentants Permanents). Komise má v plánu konferenci na téma „Destinace Evropa – vaše výzkumné a inovační příležitosti“, která se koná v Cambridgi, v USA. Dále proběhne konference o spolupráci za účelem růstu aneb jak nejlépe využívat vnitřní trh a zahraniční obchod. Pod hlavičkou Komise se koná rovněž informační den „Clean Sky“ a v Berlíně je zahájen Mezinárodní zelený týden 2012 k výročí 50-ti let společné zemědělské politiky. Potrvá až do 29. ledna 2012. Ve Výboru regionů dojde k výměně názorů k návrhu nařízení Parlamentu a Rady o programu „Erasmus pro všechny“.

V sobotu 21. ledna 2012 převezme portugalské město Guimarães titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2012.

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Zelená kniha o restrukturalizaci (Andor)

Dokument ke stažení zde< Archív novinek