Archív novinek

Týden v evropských institucích 23. leden – 29. leden 2012


Týden v evropských institucích se ponese v duchu zasedání parlamentních výborů, které budou po volbě nového vedení parlamentu v minulém týdnu potvrzovat své předsedy a místopředsedy. K jednání se sejde Rada pro zahraniční věci, Rada pro zemědělství a rybolov, Rada pro obecné záležitosti a Rada pro ekonomické a finanční záležitosti, jejíž zasedání bude tradičně předcházet schůze Eurogroup. Neformálně se sejde i Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Pod hlavičkou Komise pokračuje Mezinárodní zelený týden. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu konferenci o hospodářské krizi, vzdělání a pracovním trhu. Výbor regionů představí své priority a klíčové události pro rok 2012 a iniciuje také Evropský den mládeže. Na závěr týdne v rámci Evropské centrální banky zasedne Rada guvernérů.

V pondělí 23. ledna 2012 zasedne Rada pro zahraniční věci. Bude se zabývat tématy, jako je íránský jaderný program, situace v Sýrii a v Egyptě nebo mírový proces na Blízkém východě. Sejde se rovněž Rada pro zemědělství a rybolov, která bude jednat o návrhu nařízení o společné organizaci trhu pro zemědělské produkty a o reformním balíčku společné zemědělské politiky. Bude také představen pracovní program Dánského předsednictví k zemědělství a rybolovu. Jednání zahájí Eurogroup, jako pomyslný předvoj jednání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti. Pod hlavičkou Evropské komise pokračuje v Berlíně (již od 20. ledna) Mezinárodní zelený týden, který potrvá až do neděle, 29. ledna. Bude také zahájena interinstitucionální akce k příležitosti 50 - ti let společné zemědělské politiky. Výbor regionů pořádá konzultaci o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 - KOM (2011) 612. Sejde se Hospodářský a měnový výbor EP, který pořádá veřejné slyšení o krizi státních dluhů a o roční analýze růstu. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP zahájí výměnu informací o mezivládních dohodách a společnou diskusi k balíčku Horizon 2020. Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP dojde k výměně názorů o zprávě Evropského účetního dvora č. 4/2011 - o auditu záručního mechanismu pro malé a střední podniky (sejde se také v úterý a ve čtvrtek). V pondělí dále zasedne Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP, Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP, Výbor pro kulturu a vzdělání EP a Výbor pro zahraniční věci EP. Všechny tyto výbory se sejdou i v úterý. Mimo ně bude v pondělí jednat Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP a Výbor pro petice EP.

V úterý 24. ledna 2012 jedná Rada pro ekonomické a finanční záležitosti. Bude se zabývat pracovním programem předsednictví pro hospodářské záležitosti, Evropským semestrem, paktem o stabilitě růstu a nařízením pro správu ekonomických věcí. Komise organizuje informační den s názvem „Inteligentní energie pro Evropu“. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu konferenci o hospodářské krizi, vzdělání a pracovním trhu a Výbor regionů pořádá informační schůzku o svých prioritách a klíčových událostech pro rok 2012. Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP se bude hlasovat o rámci pro řízení evropských podniků a bude se jednat o jejich fungování v rámci jednotného trhu, dále o společném systému zdanění finančních transakcí a o provádění směrnice o spotřebitelských úvěrech. Hospodářský a měnový výbor EP pořádá veřejné slyšení o ratingových agenturách a o krizi státních dluhů v Evropě. Bude jednat o změně směrnice 2002/87/ES, o spolupráci ve spotřebních daních a o požadavku na úvěrové instituce. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude projednávat téma politiky soudržnosti ve vzdálených regionech Unie, investování v Evropě a v plánu má rovněž slyšení o spolupráci v oblasti energetické politiky. K jednání se sejde Výbor pro rozvoj EP (zasedá i ve středu) a Výbor pro rybolov EP (zasedá ve středu a ve čtvrtek).

Ve středu 25. ledna 2012 pořádá Evropská komise konferenci o kvalitě evropského cestovního ruchu. Sejde se Coreper I a Coreper II (Comité des Représentants Permanents) a proběhne také Týdenní zasedání kolegia. Bude rovněž předložena zpráva o předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy. Pod záštitou Výboru regionů se koná Evropský den mládeže a v rámci Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance se setkají straničtí experti, kteří se budou zabývat nedostatečným propojením regionálního přeshraničního železničního spojení. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude diskutovat o roamingu ve veřejných komunikačních sítích a hlasovat o politice rádiového spektra a Evropě účinněji využívající zdroje. Výbor pro mezinárodní obchod EP bude projednávat strategický přístup ke konkurenceschopným dodávkám energie, systém celních preferencí či obchodní strategii Unie pro oblast Středomoří. Zasedá i druhý den ve čtvrtek. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude hlasovat o společném konsolidovaném základu daně nebo o veřejných zakázkách a jejich zadávání. Ve středu se k jednání sejde rovněž Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP a Rozpočtový výbor EP. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP, Výbor pro regionální rozvoj EP, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, Výbor pro ústavní záležitosti EP, Výbor pro právní záležitosti EP a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP zasedá navíc ve čtvrtek.

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 a v pátek 27. ledna, se k neformálnímu jednání v Kodani sejde Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Evropská komise má v plánu konferenci o iniciativě evropských občanů a konferenci o přeměně nerostných zdrojů bohatství do rozvoje Afriky. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k Evropskému roku občanů 2013. Zasedne též Coreper II (Comité des Représentants Permanents). Ve Výboru regionů se koná konference na téma „Jak posílit růst regionální politiky skrze digitální spolupráci" a ve Frankfurtu nad Mohanem bude jednat Rada guvernérů Evropské centrální banky, která předloží svá rozhodnutí ohledně měnové politiky eurozóny.

V pátek 27. ledna 2012 má na programu jednání Rada pro obecné záležitosti. Náplní zasedání bude představení programu Dánského předsednictví, zhodnocení pokroku ve víceletém finančním rámci 2014 – 2020 a diskuse ke schůzi Evropské rady ze dne 9. prosince 2011. Sejde se také Coreper I (Comité des Représentants Permanents).


Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Právní rámec pro ochranu osobních údajů v Evropské unii (Redingová)
  • Pohotovostní zpravodajský mechanismus makroekonomické nerovnováhy (Rehn)

Dokument ke stažení zde
       
        

 


< Archív novinek