Archív novinek

Týden v evropských institucích 30. leden – 5. únor 2012


Týden v evropských institucích je zahájen setkáním členů Evropské rady. K neformálnímu jednání se sejdou i ministři pro konkurenceschopnost a uprostřed týdne začíná malé plenární zasedání Evropského parlamentu. Zasedne rovněž několik parlamentních výborů. Evropská komise organizuje konferenci k 25. výročí výměnného programu Erasmus, konferenci zaměřenou na podporu výkonnosti, kvality a růstu, Evropské fórum o soutěživosti a informační den k výzvám programu informačních a komunikačních technologií. Evropský hospodářský a sociální výbor má v plánu konferenci nazvanou „Evropská unie směřující k evropskému energetickému společenství“. Výbor regionů zahájí konferenci na téma „Evropská veřejná sféra – od kritického myšlení k zodpovědnému jednání“ a iniciuje konzultaci k návrhu nařízení o spotřebitelském programu 2014 – 2020. CEBRE a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky spolupořádá debatu o společné odpovědnosti firem.

V pondělí 30. ledna 2012 se koná neformální setkání členů Evropské rady, na kterém se bude jednat o postupu Evropské unie proti zadluženosti a jejích důsledcích, o posílení fiskální disciplíny, o zavedení přísnějších sankcí a dohledu nad rozpočtem, či o podpoření hospodářského růstu a vytváření pracovních příležitostí. Pod patronací Evropské komise proběhne konference ERA (European Research Area) zaměřená na téma podpory výkonnosti, kvality a růstu. Bude rovněž zahájena dvoudenní konference k 25. výročí výměnného programu Erasmus s názvem „Erasmus: mění životy, otevírá mysl“. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP zasedne k jednání o změně směrnice Rady 64/432/EHS, o vyškrtnutí ustanovení nařízení (ES) č. 1760/2000 o dobrovolném označování hovězího masa či o provádění zdravotních tvrzení. Výbor se sejde i druhý den v úterý. CEBRE a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky spoluorganizují v Praze debatu o společné odpovědnosti firem.

V úterý 31. ledna 2012 pořádá Komise informační den TEN – T k výročním výzvám 2011 a panel na vysoké úrovni ke zprávě o globální udržitelnosti. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne 10. schůze smíšeného poradního výboru Evropské unie s Chorvatskem a na programu je také konference nazvaná „Evropská unie směřující k evropskému energetickému společenství“. Výbor pro zahraniční věci EP zahájí jednání o obchodní a investiční strategii pro oblast Středozemního moře po událostech Arabského jara. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu společně pořádají veřejné slyšení „Rumunská demokracie – politické násilí a reakce občanů“.

Ve středu 1. února 2012 začíná v Bruselu plenární zasedání Evropského parlamentu. Povedou se rozpravy k závěrům Evropské rady ze dne 30. ledna, k jadernému programu Íránu, k situaci v Rusku nebo k zahraniční politice Unie vůči zemím BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). Ve středu, ve čtvrtek a v pátek se v Kodani k neformálnímu jednání sejdou Ministři pro konkurenceschopnost. Komise má v plánu tiskovou konferenci o nové organizační struktuře OLAF (Evropská kancelář na boj proti podvodům) a proběhne Týdenní zasedání kolegia. Výbor regionů zahájí konzultaci k návrhu nařízení Parlamentu a Rady o spotřebitelském programu 2014 – 2020, KOM (2011) 707. Sejde se rovněž Coreper I a Coreper II (Comité des Représentants Permanents). V rámci Senátu České republiky se koná 23. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie.

Ve čtvrtek 2. února 2012 pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci budou jednat o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability a budou předneseny zprávy o daních, o rozpočtové kontrole humanitární pomoci Unie nebo o situaci žen ve válce. Hlasovat se bude například o politice hospodářské soutěže. Rada Evropské unie / Dánské předsednictví má na pořadu dne konferenci o inovačním řízení hranic „smart borders“ a konferenci o budoucnosti kontroly masa. Obě dvě se konají v Kodani a pokračují taktéž ve čtvrtek. Komise organizuje Evropské fórum o soutěživosti a Výbor regionů zahájí konferenci na téma „Evropská veřejná sféra – od kritického myšlení k zodpovědnému jednání“. Zasedne Coreper II (Comité des Représentants Permanents). Předseda Výboru pro evropské záležitosti Evropské unie Luděk Sefzig přijme velvyslance Španělského království.

V pátek 3. února 2012 se k jednání sejde Coreper I (Comité des Représentants Permanents) a Evropská komise má v plánu informační den k 6. výzvě na předkládání návrhů na podporu programu informačních a komunikačních technologií.

Dokumnet ke stažení zde


< Archív novinek