Archív novinek

Týden v evropských institucích 13. únor – 19. únor 2012


V úvodu týdne bude ve Štrasburku zahájeno čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu a současně s ním zasedne i několik parlamentních výborů. Sejde se rovněž Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Pod záštitou Komise se evropské politické špičky zúčastní 14. summitu EU – Čína v Pekingu a proběhne také zajímavé fórum o posílení role měst k upevnění politiky soudržnosti. Výbor regionů organizuje několik konzultací k návrhům nařízení Rady a Parlamentu a na programu má též dvoudenní plenární zasedání. CEBRE, ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, pořádá v Praze debatu na téma "Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu". Ve čtvrtek se uskuteční jednání Výkonné rady BUSINESSEUROPE, jehož se účastní klíčový zastupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

V pondělí 13. února 2012 je ve Štrasburku zahájeno čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu. Povedou se rozpravy ke zprávě Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, o požadavcích pro úhrady a inkasa v eurech či o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků. Současně s plénem zasedne i několik parlamentních výborů. V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne výměna názorů ohledně finančních nástrojů a změny nařízení o infrastruktuře evropských trhů o OTC derivátech. Dále budou poslanci jednat o činnosti úvěrových institucí, o dohledu nad nimi a nad investičními podniky. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP se bude zabývat hospodářským dohledem nad těmi státy Unie, které mají závažné obtíže, pokud jde o finanční stabilitu eurozóny a rozpočtovými plány nadměrného schodku členských států v eurozóně. K jednání zasedne také Výbor pro zahraniční věci EP (sejde i ve středu) a Komise pořádá tiskovou konferenci k nové strategii pro udržitelnou bioekonomii v Evropě.

V úterý 14. února 2012 budou na plenárním zasedání Parlamentu zahájeny rozpravy k Evropskému patentu, k dohodě s Marokem o zemědělských a rybolovných produktech a jeho účasti na unijních programech. Řešit se bude i politika rádiového spektra. Pod hlavičkou Komise se evropské politické špičky zúčastní 14. obchodního summitu EU – Čína v Pekingu. Delegaci povede předseda Komise José Manuel Barroso, předseda Rady Herman Van Rompuy a komisař pro obchod Karel de Gucht. Sejde se Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, která bude jednat o návrhu nařízení k transevropské energetické infrastruktuře, o opatřeních v energetické účinnosti nebo o obnovitelných zdrojích. V rámci Komise proběhne nelegislativní jednání k Bílé knize o dlouhodobě udržitelných důchodech a koná se rovněž týdenní zasedání kolegia. Výbor regionů organizuje fórum k Evropskému roku aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. CEBRE, ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, pořádá debatu o alternativním řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu a pod záštitou CzechTrade se zúčastní dvoudenní konzultace s firmami, kde poskytne informace o evropské legislativě a fondech.

Ve středu 15. února 2012 pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Přednostně se bude debatovat o přípravách na zasedání Evropské rady ve dnech 1. – 2. března, povedou se rozpravy k roční analýze růstu a zaměstnanosti, k prioritám rozpočtu pro rok 2013 a rovněž k návrhu protokolu Listiny základních práv Evropské unie v České republice. K jednání zasedne Coreper I a Coreper II (Comité des Représentants Permanents) a ve Výboru regionů je zahájeno plenární zasedání, které pokračuje i druhý den ve čtvrtek.

Čtvrtek 16. února 2012 je posledním dnem plenárního zasedání Parlamentu v tomto týdnu. Jednání se zaměří na regionální úmluvu o celoevropsko – středomořských pravidlech původu a na porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Evropská komise má v plánu fórum k legislativnímu balíčku o posílení role měst jako základu pro rozvoj politiky soudržnosti a dále konferenci o inteligentním využití informačních a komunikačních technologií v dopravě a logistice. Sejde se opět Coreper I a Coreper II (Comité des Représentants Permanents). Výbor regionů organizuje konzultaci k návrhu nařízení Rady a Parlamentu o vytvoření Programu pro životní prostředí a boji proti změně klimatu (LIFE). Zasedne Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnovou se setká 16. února v Praze s českými senátory.

V pátek 17. února 2012 bude jednat Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Její představitelé si vymění názory ohledně směrnice o vysílání pracovníků, práva na kolektivní akci (Monti II) a budou se také projednávat priority pro sociální politiku a zaměstnanost. Ve Výboru regionů je naplánována konzultace k návrhu nařízení Rady a Parlamentu o vytvoření víceletého programu v oblasti zdraví pro období 2014 – 2020 „Zdraví pro růst“.

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Rozhodnutí o pozastavení závazků Maďarsku z Fondu soudržnosti (Rehn)

 

Dokument ke stažení zde
< Archív novinek