Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 16. dubna – 22. dubna 2012


V tomto týdnu proběhne řada jednání a konferencí. Výběrem například události pořádané Evropskou komisí jako summit „Udržitelná energie pro každého“ nebo konference „Místní zemědělství a přímý prodej potravin“. Evropský parlament bude tento týden jednat ve Štrasburku nad tématy, jako jsou koordinace systémů sociálního zabezpečení, společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, zdanění energetických produktů a elektřiny, modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. V Kodani bude Evropská asociace větrné energie (EWEA) pořádat 4 denní konferenci na téma Větrná energie. V Horhens v Dánsku proběhne neformální setkání evropských ministrů energetiky a životního prostředí. Evropský hospodářský a sociální výbor představí etický kodex pro zaměstnavatele a uspořádá konferenci k problematice zaměstnanosti mladých. V německém Frankfurtu nad Mohanem proběhne setkání Rady guvernérů Evropské centrální banky. Zástupci Senátu mají v závěru týdne v plánu řadu pracovních cest, výběrem třeba zmínit pracovní cesty do Gruzie, Litvy, Lotyšska, Estonska nebo jednání v Bruselu k revizi právního základu EUROPOL.

 

V pondělí 16. dubna pořádá Evropská komise summit - Udržitelná energie pro každého. Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzig se zúčastní setkání senátorů a poslanců se členy Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. V dánské Kodani pořádá Evropská asociace větrné energie (EWEA) 4 denní konferenci Větrná energie.

 


V úterý 17. dubna proběhne zasedání kolegia Komise. Ve Výboru regionů bude Komise pro životní prostředí, změny klimatu a energetika (ENVE) jednat k návrhu nařízení o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury, stanovisku k energetické účinnosti ve městech a venkovských oblastech a stanovisku k mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Evropský parlament se bude během plenárního zasedání ve Štrasburku zabývat nástroji pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi. Hospodářský a měnový výbor EP bude hlasovat o rozšíření operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) o jižní a východní Středomoří. Členové Skupiny Evropských konzervativců a reformistů se setkají ve Štrasburku.

 


Ve středu 18. dubna se k jednání sejde Coreper I (Comité des Représentants Permanents) a Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). Rada Evropy v dánském Horhens pořádá 3 denní neformální setkání ministrů pro energetiku a životní prostředí. Evropský parlament bude během plenárního zasedání ve francouzském Štrasburku jednat nad tématy, jakou jsou koordinace systémů sociálního zabezpečení, společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, zdanění energetických produktů a elektřiny a bude hlasovat o návrhu opravného rozpočtu č. 1/2012 k financování projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER). Členové Skupiny Evropských konzervativců a reformistů se setkají ve Štrasburku.

 


Ve čtvrtek 19. dubna se k jednání sejde Coreper II (Comité des Représentants Permanents). Evropský parlament bude během plenárního zasedání ve francouzském Štrasburku jednat o dohodě mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států, dále se bude jednat o biometrických cestovních pasech a vyšetřovacím právu Evropského parlamentu. Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá veřejné slyšení k představení etického kodexu pro evropské zaměstnavatele. V německém Frankfurtu nad Mohanem se sejde Rada guvernéru Evropské centrální banky.

 


V pátek 20. dubna pořádá Evropská komise konferenci na téma Místní zemědělství a přímý prodej potravin. Evropský parlament bude během plenárního zasedání ve francouzském Štrasburku jednat o modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci Kvalitní práce pro mladé. Předseda senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie Luděk Sefzig se zúčastní neformálního setkání k budoucí revizi právního základu EUROPOL v Bruselu.

 


V neděli 22. dubna se členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůšková, D. Filipiová, T. Jirsa a P. Lebeda zúčastní 2. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzig a místopředseda VEU M. Krejča se zúčastní XLVII. Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentu zemí EU (COSAC) v dánské Kodani. Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou senátorského klubu ODS a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR R. Svobodou, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Šilarem, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem oficiálně navštíví Gruzii. 1. místopředseda Senátu P. Sobotka, předseda Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) J. Hajda, místopředseda VHZD V. Jonáš, členové VHZD J. Bis a K. Korytář se zúčastní přijetí předsedou nebo místopředsedou Parlamentu Litevské republiky, jednání se zástupci partnerských výborů v Litevské, Lotyšské a Estonské republice, jednání s představiteli ministerstev průmyslu a obchodu, ministerstev zemědělství a ministerstev dopravy a komunikací, Litva, Lotyšsko, Estonsko.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Sdělení o růstu a zaměstnanosti pro Řecko (Barroso and Rehn)
  • Balíček pro podporu tvorby pracovních míst (Andor)

 

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 16/04/2012

 < Archív novinek