Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 14. května - 20. května 2012


V nadcházejícím týdnu zasedne Rada pro zahraniční věci, Rada pro zemědělství a rybolov, Rada pro hospodářské a finanční věci a Eurogroup. Budou také zasedat výbory Evropského parlamentu, výběrem lze zmínit Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu, který bude hlasovat o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy. V tomto týdnu dále proběhne řada odborných konferencí a seminářů, např. konference pořádaná Evropským hospodářským a sociálním výborem s názvem „Implementace energetického plánu EU do roku 2050: za jakou cenu a jakou rychlostí?“ a seminář pořádaný Skupinou Aliance liberálů a demokratů pro Evropu na téma Horizont 2020.

 

V pondělí 14. května zasedne Rada pro zahraniční věci, Rada pro zemědělství a rybolov a Rada ministrů financí (Eurogroup). Evropská komise pořádá 7. Evropské fórum o jaderné energetice. Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu bude hlasovat o přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (změna směrnice 2002/87/ES), dále o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investičních podnicích a o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy. Ve Výboru pro rozvoj zemědělství a venkova Evropského parlamentu proběhne výměna názorů k organizaci společného trhu se zemědělskými produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“). Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu bude jednat o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem podniků a o zřízení nástroje stability, dále bude hlasovat o obchodní dohodě proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Korejskou republikou, Spojenými státy, Japonskem, Marokem, Mexikem, Novým Zélandem, Singapurem a Švýcarskem. Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá konferenci na téma „Implementace energetického plánu EU do roku 2050: za jakou cenu a jakou rychlostí?“. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny začne své 4denní bilaterální jednání na Ukrajině.   

 

V úterý 15. května bude druhým dnem zasedat Rada pro zemědělství a rybolov a dále zasedne Rada pro hospodářské a finanční věci. Evropská komise pořádá konferenci na téma „Eko-průmysl: vědecká podpora pro růst, zaměstnanost a udržitelnost“. Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá konferenci „Energetická účinnost budov a okresů“. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá konferenci „Účinnost zdrojů: Ekologizace hodnotového řetězce skrze informování spotřebitelů“ a seminář „Horizont 2020“. Skupina Evropských konzervativců a reformistů se sejde v Bruselu. Skupina Evropa Svobody a Demokracie pořádá konferenci „Rostoucí ceny účtů za energie: selhání EU?“.                                                                            


Ve středu 16. května se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I) a Coreper II (Výbor stálých zástupců II), a dále proběhne zasedání kolegia Komise. V německém Frankfurtu nad Mohanem se sejde Rada guvernérů ECB, dále zde v rámci ECB proběhne konference „Měnová politika v netradičních časech“. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu uspořádá konferenci „Rovnost pohlaví: ochrana spotřebitele a pojistná politika“


V pátek 18. května začne v USA v Camp David dvoudenní summit G8, kterého se budou účastnit i zástupci EU s podtitulem "Konat společně".

                                                                                                                                                                         

V neděli 20. května proběhne v USA v Chicagu Summit NATO. V rámci Mezinárodní filmového festivalu v Cannes proběhne Evropská Rendezvous.

 


Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Přijetí evropského balíčku politiky sousedství pro rok 2012 (Ashton, Füle)

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 14/05/2012

 

 < Archív novinek