Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 11. června - 17. června 2012


Tento týden se ponese ve znamení plenárního zasedání Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku, kdy se výběrem povede rozprava nad právním základem schengenského hodnotícího mechanismu, vývojem situace na Blízkém Východě, včetně situace v Sýrii. Poslanci budou hlasovat o spolupráci s partnery za hranicemi EU v oblasti energetické politiky, hospodářském a rozpočtovém dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, obchodním jednání EU s Japonskem a obchodní dohodě EU s Kolumbií a Peru. Dále tento týden v Lucemburku zasedne Rada pro zemědělství a rybolov a Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Evropská komise pořádá Fórum věnované strategii pro oblast Baltského moře, Výbor regionů uspořádá sedmý Územní dialog pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje 2denní tematickou schůzi „Region Baltského moře a podnikání, model pro evropské makroregiony?“ V úterý v Poslanecké sněmovně PČR zasedne Podvýbor pro evropské fondy Výboru pro Evropské záležitosti, který se bude věnovat Zprávě Evropského účetního dvora o údajném zkreslování auditů při čerpání evropských dotací. Senát PČR se bude mj. věnovat na svém zasedání ve středu a ve čtvrtek návrhu na zřízení programu Horizont 2020.

 

V pondělí 11. června proběhne v dánském Horsens neformální setkání ministrů pro všeobecné záležitosti a v Lucemburku zasedne Rada pro životní prostředí. Evropská komise pořádá dvoudenní konferenci o endokrinních narušitelech a proběhne výroční zasedání Evropské komise a Evropského účetního dvora. Hospodářský a měnový výbor EP ve francouzském Štrasburku bude mít na programu hospodářský dialog s komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti a euro Ollim Rehnem o návrhu doporučení pro jednotlivé země. V Evropském parlamentu se na plenárním zasedání povede rozprava věnovaná obchodnímu jednání EU s Japonskem. V rámci dánského předsednictví proběhne v Kodani konference o reakcích na budoucí katastrofy.

 

V úterý 12. června v Lucemburku zasedne Rada pro zemědělství a rybářství. Proběhne zasedání kolegia Komise. Ve Štrasburku uspořádá Evropský parlament tiskovou konferenci ke zpracování karet informujících o bezpečnosti dětí a povede rozpravu nad právním základem schengenského hodnotícího mechanismu, nejnovějším vývoji na Blízkém Východě, včetně situace v Sýrii a poslanci budou hlasovat o spolupráci s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne 10. výroční Poradní komise pro průmyslové změny. V Poslanecké sněmovně ČRzasedne Výbor pro evropské záležitosti - podvýbor pro evropské fondy. Skupina Evropských konzervativců a reformistů se sejde ve Štrasburku.

 

Ve středu 13. června se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I) a Coreper II (Výbor stálých zástupců II). Europoslanci budou na plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovat o hospodářském a rozpočtovém dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, obchodním jednání EU s Japonskem a obchodní dohodě EU s Kolumbií a Peru. Výbor regionů              uspořádá sedmý Územní dialog pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci „Města a výhody rozmanitosti: směrem k efektivní komunikaci a veřejné diskusi. Proběhne 23. zasedaní Senátu PČR, kdy se budou projednávat tyto evropské tisky - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020), Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí, Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE), Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění.Skupina Evropských konzervativců a reformistů se sejde ve Štrasburku.

 

Ve čtvrtek 14. června se budou v rámci Evropské komise v dánské Kodani předávat ceny pro Evropského vynálezce roku 2012 a v Bruselu proběhne slavnostní vyhlášení výsledků RegioStars. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje 2denní tematickou schůzi „Region Baltského moře a podnikání, model pro evropské makroregiony?“ Evropský parlament bude na svém plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovat o budoucnosti Aktu o jednotném trhu, budoucnosti evropského práva společností a o cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst. Proběhne 23. zasedaní Senátu PČR, kdy se budou projednávat tyto evropské tisky - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020), Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut, Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí, Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE), Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění.

 

V pátek 15. června v Lucemburku zasedne Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Výbor regionů organizuje konzultaci zúčastněných stran ke strategii pro „Inovace pro udržitelný růst: Bioekonomie pro Evropu“

 

V neděli 17. červnaEvropská komise pořádá 3denní fórum o strategii EU pro oblast Baltského moře.

 


Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Sdělení o nové integrované strategii boje proti obchodování s lidmi (Malmström)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 11/06/2012

 

 

 < Archív novinek